Stanovanja

(Z)gradimo stanovanjske zadruge

6. 12. 2019 avtor: Uredništvo

Pekarna Magdalenske mreže je med 18. in 28. novembrom na različnih lokacijah po Mariboru izvajala dogodke v okviru cikla na temo stanovanjskih zadrug – (Z)gradimo.

Dogajanje so začele_i s predavanjem, na katerem je bil podan uvid v slovenske stanovanjske razmere in navezava na trenutno družbeno-ekonomsko razvitost in sistem, izpostavljen pa manjko resnih stanovanjskih politik. Sledil je dogodek, posvečen specifikam stanovanjskih zadrug (kaj so, kako delujejo, kakšne so njihove prednosti, načela, ki jim sledijo).

Predstavljen je bil tudi konkretni primer dobre prakse iz Ljubljane, kjer so se mlade_i povezale_i v zadrugo Zadrugator z namenom zgraditi alternativno obliko bivanja onkraj pasti lastništva in profitnega najema ter da lahko združene_i podajajo zahteve za dostojna in dostopna stanovanja za vse.

Podale_i so se na sprehod in si na terenu ogledale_i lokacije, za katere so v letih 2013-2015 že nastali arhitekturni načrti za stanovanjske zadruge, ter na različnih točkah po mestu obravnavale_i stanovanjske zadruge kot novi modeli reševanja stanovanjskih problemov, katerih cilj je kakovostno in sodelovalno sobivanje ter racionalizacija prostora in stroškov.

Eden od dogodkov je bil namenjen participatorni arhitekturi, ki je zelo pomemben princip za vzpostavitev stanovanjske zadruge, saj so člani preko različnih aktivnosti vključeni v vse faze načrtovanja gradnje oziroma prenove in imajo tako velik vpliv na svoje bivanjsko okolje. Kot zadnjo javna aktivnost cilka so organizirale_i posvet, katerega namen je bil nasloviti temo stanovnajskih zadrug in s ključnimi institucijami ugotoviti kako ustvarjati ugodno podporno okolje za stanovanjsko zadružništvo pri nas.

Pekarna Magdalenske mreže v okviru projekta izvaja spletno anketo in vas prosi, da si vzamete nekaj minut časa in odgovorite na zastavljena vprašanja vezana na vašo stanovanjsko situacijo. Vaše odgovore zbirajo še nekaj časa, zato si vzamite dobro minute časa za zelo kratko in nezahtevno anketo.

Analiza ankete z interpretacijo bo v decembru objavljena v bošuri, kjer boste lahko na kratek in jasen način prebirale_i o temah, ki so jih obravnavale_i tekom cikla (Z)gradimo, na spletu pa bodo dosegljiva tudi vsa predavanja in predstavitve.

Vir in foto: Pekarna Magdalenske mreže