Info točka / Vključenost

(Zlo)raba alkohola

21. 6. 2019 avtor: Društvo Center za pomoč mladim

V juniju so strokovni delavci Društva Center za pomoč mladim in njihovi prostovoljci izvajali sklop izkustvenih delavnic za srednješolce na temo »Mladi in alkohol«. Izvedli so 15 delavnic, ki se jih je udeležilo 219 srednješolcev starih med 15 in 17 let.

Delavnica se je ponovno izkazala kot pomembna metoda pri delu z mladimi, saj preko izkustvenih vaj omogoča skupno raziskovanje teme, izražanje mnenj ter medvrstniško učenje.

Mladi so povedali …

»Bilo je zabavno in sproščeno, vsi smo sodelovali in bili spodbujeni k razmišljanju. Všeč mi je bilo delo s pripomočki in preko iger, saj imamo tega pri pouku premalo. Prav tako sem se lahko z odraslo osebo iskreno pogovarjal o alkoholu, skupaj smo debatirali in delili izkušnje.«

»Spoznala sem veliko novega o sošolcih, slišala sem njihova mnenja in poglede. Ugotovila sem, da je še mnogo drugih načinov, da se lahko imamo z drugimi dobro brez alkohola.«

Rdeča nit delavnic je bila raziskovanje lastnega odnosa do uživanja alkohola ter posledic, ki jih le-to prinese in do družbenih norm, ki glede alkohola veljajo v naši kulturi.

»Največ sem dobila iz debate o vzrokih pitja alkohola. Spoznala sem, da včasih pijem samo zato, ker želim ugajati družbi v kateri sem. Od sedaj naprej bom pač rekla ne, če ne bom želela piti alkohola.«

»Spoznal sem, da lahko pod vplivom alkohola počnemo stvari, ki jih v resnici ne bi. S tem pa lahko tudi škodujemo sebi in prizadenemo drugo osebo.«

»Sedaj se zavedam, kakšne posledice ima pitje alkohola in prijatelja, ki je pijan, ne bom pustila samega.«

Mladi so izpostavili, da je alkohol zelo prisoten v naši družbi in kulturi. Koliko in v kakšne namene ga bomo uporabljali, pa je odločitev in odgovornost nas samih.