Izobraževanje

Znani so rezultati mature 2022

27. 7. 2022 avtor: Uredništvo

Danes, 11. julija, so znani rezultati spomladanskega roka mature 2022. Objavljeni so na šolah, dijaki pa lahko do njih dostopajo tudi prek spletne strani z uporabo svoje šifre.

Maturantov, ki so letos prejeli maturitetno spričevalo s pohvalo pri splošni maturi, torej kandidatov, ki so bili ocenjeni z od 30 do 34 točkami je 302 (lani 302), med njimi je 172 deklet in 130 fantov. Prihajajo iz 48 gimnazij. Najvišji možni splošni uspeh (34 točk) je letos doseglo 18 kandidatov (julija lani 15), med njimi 10 deklet in 8 fantov. 

Maturitetno spričevalo s pohvalo pri poklicni maturi prejmejo kandidati, ki so dosegli izjemen splošni uspeh, in sicer 22 oz. 23 točk, ter kandidati, ki so pri prekvalifikaciji oziroma izboljševanju lahko dosegli 20 točk (največje možno število točk). Takih kandidatov je bilo 296 (lani ob tem času 552), prihajajo pa s 79 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih. Najvišji možni splošni uspeh (23 točk oz. 20 točk) je letos doseglo 93 kandidatov (julija lani 179), od tega 68 deklet in 25 fantov.

Do 13. julija je dijakom na voljo tudi e-vpogled v izpitno dokumentacijo mature, kjer si lahko ogledajo izpitne pole, doseženo število točk po nalogah, doseženo število točk po izpitnih polah, točkovnik in navodila za ocenjevanje.

Nato imajo do 14. julija čas, da na Državni izpitni center vložijo e-ugovor na oceno oziroma na način izračuna ocene, pri čemer je cena ugovora na način izračuna izpitne ocene za 1 maturitetni predmet 6.00 €, cena ugovora na oceno za 1 maturitetni predmet pa 33.00 €. Navodila za pripravo e-ugovora najdete tukaj.

Dijak, ki želi izboljšati oceno pri enem ali več predmetih opravljene mature, ima pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov še dve leti po prvem opravljanju splošne mature. Upošteva se boljša ocena.

Rezultati jesenskega izpitnega roka bodo znani v petek, 16. septembra 2022 od 7:00 ure dalje. Vpogled bo na voljo med 16. in 18. septembrom 2022.

Dodatne informacije lahko dijaki dobijo vsak delavnik med 9:00 in 10:00 uro ter med 12:00 in 13:00 uro na telefonski številki: (01) 548-46-20.