Zaposlovanje

Znani so rezultati mednarodne raziskave

15. 11. 2019 avtor: Uredništvo

V četrtek, 14. novembra 2019 je Movit, Zavod za razvoj mobilnosti mladih in nacionalna agencija evropskih programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota, priredil predstavitev rezultatov mednarodne raziskave o vplivu prostovoljskih aktivnosti na zaposljivost mladih. Raziskava je potekala v sodelovanju z britansko organizacijo Ecorys, nacionalno agencijo evropskih programov, skupaj z British Council Slovenia

Uroš Skrinar, direktor Zavoda Movit, je na predstavitvi pojasnil potrebo po tovrstni raziskavi, ki se je izoblikovala leta 2014, ko so mladinske organizacije izrazile potrebo po odgovorih na vprašanje kakšni so dejanski vplivi prostovoljskih aktivnosti na udeležence programov. Nad rezultati, ki je plod več kot dveletnega dela raziskovalca Jonathan Robertson v sodelovanju z Majo Drobne, je navdušen, saj kažejo “da vsi, ki delate z mladimi; mladinske organizacije, zavodi za zaposlovanje in Centri za socialno delo in mladi, ki ste bili udeleženi v aktivnostih govorite o tem, kako pomemben vpliv imajo takšne aktivnosti na razvoj kompetenc pri mladih.” Skrinar je pozval vse akterje, ki delajo z mladimi, naj rezultate predstavijo tudi tistim, ki niso vsakodnevno vpeti v delo z mladimi. 

Mladi, še posebno mladi z manj priložnostmi, so pogosto ob vstopu na trg dela zelo ranljiva kategorija. Dolgoročna brezposelnost in neuspeli poskusi pri pridobivanju prve zaposlitve so izrazito obremenilen dejavnik in lahko privedejo do izzivov, ki se z učinkom snežne kepe začnejo odražati na številnih področjih njihovega življenja.

Institucije in organizacije, ki se ukvarjajo z mladimi, jim nudijo različne mehanizme za lajšanje prehoda na trg dela. Za kar največji učinek pa morajo te ustanove medsebojno sodelovati in poglobljeno razumeti delovanje mehanizmov, ki jih ponujajo. Osnovni namen na dogodku predstavljene raziskave je bil raziskati učinke prostovoljstva in sodelovalne prakse pri njegovem omogočanju v mednarodnem okolju.

Prostovoljske aktivnosti, ki so do jeseni 2018 potekale v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji, zdaj pa v okviru programa Evropska solidarnostna enota, pomembno vplivajo na razvoj ključnih kompetenc pri mladih. Pridobivanje teh kompetenc ne olajša samo prehoda od šolanja do prve zaposlitve, temveč vpliva tudi na uspešnost mladih tako v karieri kot v zasebnem in družbenem življenju.

Kot je pokazala raziskava, se prostovoljskih aktivnosti še posebej mladi z manj priložnostmi udeležijo zaradi občutka ujetosti v življenju, kar je podkrepljeno z motivacijo po izboljšanju zaposlitvenih možnosti in po novi izkušnji. Gre za raznoliko, a medsebojno prepleteno motivacijo, ki so jo zmožne prepoznati raznolike institucije na področju mladine, socialnega varstva in zaposlovanja.

Vendar rezultati raziskave kažejo tudi, da večina mladih o prostovoljskih priložnostih zve od vrstnikov in na podlagi predhodnega sodelovanja z organizacijami, ki jih nudijo. Samo trije od skupno 43 intervjuvanih mladih so dobili informacijo od institucij s področja socialnega varstva in zaposlovanja. Sodelovanje med institucijami in organizacijami, ki se ukvarjajo z mladimi, je zato nujno potrebno okrepiti, kar že prepoznavajo nekatere uspešnejše organizacije na področju dela z mladimi z manj priložnostmi.

Po mnenju Tina Kampla, direktorja Urada RS za mladino, so ugotovitve raziskave “pomembne tako iz vidika mladih in mladih z manj priložnosti, kot z vidika tistih, ki delajo z mladimi. Pri prvih zato, da tisti, ki se vključujejo v prostovoljske aktivnosti te prepoznajo kot pomemben dejavnik, v primeru drugih pa zato, da dobijo potrditev, da delajo dobro in v pravo smer. Rezultati raziskave so pomembni tudi za potrditev, da ima njihovo delo pozitivne učinke tako na posameznika, kot tudi na širšo skupnost.” Kampl poudarja, da je raziskava pomembna tudi z vidika odločevalcev, saj lahko skozi njene rezultate “vidijo, da se vlaganje v tovrstne aktivnosti večkrat povrne.” Kampla je pozitivno presenetilo dejstvo, da se je preko rezultatov izkazalo pravilno reagiranje na potrebe mladih s strani zaposlenih na Zavodu za zaposlovanje, ki potrebam mladih prilagajajo tudi pristop in ponudbo. 

Teja Hižman, svetovalka za mlade na Zavodu za zaposlovanje Maribor ob rezultatih ni presenečana, saj opaža, da pri svojem delu vedno več njenih sodelavcev in sodelavk vzpodbuja mlade k vključevanju v prostovoljne aktivnosti in je prepričana, da “tovrstne izkušnje širijo mrežo poznanstev in krepijo delovne kompetence.” Opozarja pa na začarani krog, v katerem se lahko znajdejo tisti, ki se vključujejo v prostovljstvo in jim ta zapolne ves prosti čas ter zaradi vpetosti v organizacije težko naredijo korak do stalne zaposlitve.  

Slovenske mladinske organizacije, ki so sodeovale v raziskavi so bili Mladinski center KrškoSlovenj Gradec in trboveljski mladinski center, PUM-O Škofja Loka ter Zavod Manipura. V raziskavo je bilo vključenih še 8 organizacij, ki delajo z mladimi in sicer iz Bolgarije, Združenega kraljestva, Italije, Španije, Norveške, Švedske, Poljske in Avstrije. 

Raziskava je plod večletnega mednarodnega sodelovanja, ki se je začelo v letih 2012-2014 z raziskovalnim projektom osmih nacionalnih agencij evropskih programov za mladino in dveh podpornih centrov SALTO – SALTO za Jugovzhodno Evropo in SALTO za socialno vključevanje – ter nadaljevalo z v Sloveniji organizirano mednarodno konferenco »EVS Competences for Employability«. MOVIT sodeluje tudi pri drugih nacionalnih in mednarodnih raziskavah o učinkih programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota, katerih rezultati bodo javnosti predstavljeni v naslednjih mesecih.

Vir: uredništvo mlad.si in Movit
Foto: Matej Pušnik, arhiv Movit