EU zadeve

Znova je nastopil ta trenutek, Evropska komisija odprla prijave za plačano pripravništvo

28. 7. 2023 avtor: Uredništvo
plačano pripravništvo Evropska komisija

Če si želiš mednarodnih izkušenj in se že nekaj časa spogleduješ z delom v institucijah Evropske unije, ti sporočamo, da so odprte prijave za plačano pripravništvo na Evropski komisiji!

S plačanim pripravništvom lahko spoznaš delovanje Evropske komisije in prispevaš k oblikovanju prihodnosti Evropske unije!

Rok za prijavo: 31. avgust

Začetek pripravništva: marec 2024

Kaj sploh je pripravništvo na Evropski komisiji?

Evropska komisija ponuja dva tipa praktičnega usposabljanja: administrativno praktično usposabljanje ali praktično usposabljanje za prevajanje pri Generalnem direktoratu za prevajanje (DGT).

Program praktičnega usposabljanja je odprt za vse upravičene kandidate, ne glede na njihovo državljanstvo, spol, raso, barvo kože, etnično ali socialno poreklo, vero ali prepričanje, pripadnost narodni manjšini, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost.

Praktikanti delajo po vsej Evropski komisiji, njenih službah in agencijah, večinoma v Bruslju, včasih pa tudi v Luksemburgu in drugod po Evropski uniji.

Kaj pripravništvo prinaša?

Praktično usposabljanje je odlična priložnost za pridobivanje dragocenih izkušenj v mednarodnem okolju in sodelovanje pri delu Evropske komisije ter njenih institucij.

Ne glede na vaše področje interesa ali študijske smeri vam to usposabljanje omogoča vpogled v delo in delovanje enega največjih in najpomembnejših mednarodnih organizacij.

Kdo se lahko poteguje za priložnost plačanega pripravništva?

Praktično usposabljanje je na voljo vsem državljanom Evropske unije, ne glede na starost, pod pogojem, da izpolnjujejo določene pogoje za upravičenost. Poleg tega je omejeno število mest namenjeno tudi državljanom izven EU.

Program praktičnega usposabljanja je namenjen diplomantom univerzitetnih študijskih programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

Za administrativno praktično usposabljanje – morate imeti zelo dobro znanje dveh uradnih jezikov EU, pri čemer mora biti eden od njih delovni jezik: angleščina, francoščina ali nemščina na ravni C1 ali C2 v skladu z Evropskim referenčnim okvirom za jezike, in drugi na ravni B2 vsaj v skladu z Evropskim referenčnim okvirom za jezike. Za državljane izven EU je zahtevan le en postopkovni jezik na ravni C1 ali C2.

Za prevajalsko praktično usposabljanje pri Generalnem direktoratu za prevajanje (DGT) – morate biti sposobni prevajati v vaš glavni/ciljni jezik (običajno materni jezik) iz dveh drugih uradnih jezikov EU (»izvornih jezikov«):

Poleg tega se podelijo dodatne točke za: