Izobraževanje / Neformalno izobraževanje

ASEF Mladi umi: Dan v življenju organskega kemika

7. 11. 2022 avtor: Inštitut ASEF

V torek, 25. oktobra je Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija (ASEF) v sodelovanju z Gimnazijo Škofja Loka organizirala poljudnoznanstveno predavanje Dan v življenju organskega kemika v ciklu ASEF mladi umi

Predaval je Martin Rihtaršič, štipendist ASEF generacije 2022 in magistrski študent kemije na UL FKKT, ki je svoj raziskovalni obisk opravil na Univerzi v Illinoisu, Urbana-Champaign, pri profesorju Davidu Šarlahu. Dogodek je otvoril ravnatelj Gimnazije Škofja Loka, Jože Bogataj, ki je predstavil Martina in njegove dosežke na mednarodnih tekmovanjih, ko je še obiskoval gimnazijo.

Jože Bogataj

Martin je predavanje začel s splošno predstavitvijo organske kemije, nato pa je predstavil sintezno organsko kemijo, s katero se ukvarja sam. Sintezno organsko kemijo nam je predstavil na primerih sinteze LSD iz lisergične kisline in sinteze vitamina B12, ki jo je več kot 100 raziskovalcev razvijalo kar 12 let. Sintezne ekspedicije, kot je Martin poimenoval tovrstne raziskovalne projekte, niso zmeraj uporabne, vendar pa za sabo pustijo skokovit porast sinteznega znanja.

V nadaljevanju je Martin predstavil glavni princip organske sinteze, ki ga je povzel kot »funkcionalne skupine se vedno obnašajo isto, ne glede na okolje«. Gre za načelo s katerim organski kemik lahko napove, kaj se bo pri reakciji zgodilo, čeprav reagirajo popolnoma nove spojine. 

V naslednjem delu je podrobneje opisal, kako izgleda njegovo delo in s katerimi reakcijami se sintezni organski kemiki srečujejo v laboratoriju. Da dobimo željen produkt je najprej potrebno izvesti samo reakcijo, nato pa produkt ločiti od ostalih spojin. Najpogostejša metoda čiščenja, ki jo izvaja Martin, je kolonska kromatografija. Na koncu je potrebna še analiza vsake ločene spojine in določitev čistosti produkta. 

V zaključku predavanja je Martin predstavil svoj raziskovalni obisk, kjer se je ukvarjal s sintezno ekstrakcijo spojine s protirakavimi učinki, in opisal potovanje, ki ga je opravil po uradnem zaključku raziskovalnega obiska. 

Celoten dogodek je povezovala Meta Kodrič, štipendistka ASEF generacije 2022.

Meta Kodrič

ASEF Mladi umi je serija predavanj, v okviru katerih mladi predstavijo svoj raziskovalni obisk in pridobljene izkušnje skozi štipendijski program ASEF na dostopen in razumljiv način. V projektu se ASEF povezuje z organizacijami iz krajev, od koder prihajajo predavatelji, da bi spodbudili vključevanje mladih izobražencev v lokalno slovensko okolje.

Že naslednji dogodek z naslovom Uporaba računalniških simulacij v medicini bo potekal 9. novembra ob 19. uri v prostorih Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru. Predavanje bo potekalo v sodelovanju s Študentskim svetom Fakultete za strojništvo, izvedel pa ga bo Žiga Donik, ASEF štipendist 2022 in doktorski študent na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru.


Projekt podpirata Urad RS za mladino in Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.