Izobraževanje / Vključenost / Zdravje

Danes pouk na slovenskih šolah posvečen kulturi nenasilja in strpnosti

12. 5. 2023 avtor: Jerneja Potočnik
nenasilje in strpnost v šoli

Skladno z nedavno okrožnico Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter pobudo premierja Roberta Goloba danes slovenske osnovne in srednje šole pouk namenjajo aktivnostim, usmerjenim v udejanjanje ničelne tolerance do nasilja in opolnomočenje učenk ter učencev.

V okrožnici, pod katero se je podpisal minister za vzgojo Darjo Felda, so bile šole pozvane,  naj pouk v na današnji dan oziroma vsaj dve šolski uri namenijo aktivnostim, usmerjenim v udejanjanje ničelne tolerance do nasilja in opolnomočenje učenk, učencev, dijakinj in dijakov za preprečevanje nasilja ter odzivanje v situacijah nasilja.

Ničelna toleranca do nasilja je ideal

»Nasilni dogodki preteklega tedna so se dotaknili vseh nas. Verjamemo, da ste se nanje že odzvali in izvajate različne aktivnosti, prilagojene potrebam vaših učenk in učencev ter dijakinj in dijakov. Ničelna toleranca do nasilja je ideal, h kateremu stremimo za sooblikovanje skupnosti, v kateri je prijetno živeti,« je v pozivu zapisalo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

»Nasilni dogodki preteklega tedna so se dotaknili vseh nas. Verjamemo, da ste se nanje že odzvali in izvajate različne aktivnosti, prilagojene potrebam vaših učenk in učencev ter dijakinj in dijakov. Ničelna toleranca do nasilja je ideal, h kateremu stremimo za sooblikovanje skupnosti, v kateri je prijetno živeti.«

Minister Darjo Felda

»Zavedamo se, da šola ne more prevzeti vsega bremena preprečevanja nasilja, je pa prostor, v katerem otrokom, mladostnicam in mladostnikom zagotavljate varno, vključujoče in spodbudno učno okolje ter jih opremljate za ustrezno delovanje v družbi. Želimo si, da bi se tovrstno delo zlasti na ravni primarne preventive nadaljevalo tudi v prihodnje,« so še zapisali na ministrstvu.

Pobudo so podprli tudi v Zvezi aktivov svetov staršev, pri čemer je predsednica zveze Lara Romih povedala: »Pri tem se nam zdi pomembno, da je takšen pogovor strukturirano voden, da učitelj med njim pri otrocih ne vzbuja strahu ali dela drame, ampak obrazloži, kaj se je zgodilo, kako lahko učenci prepoznajo morebitne stiske sošolca, komu to povedati in podobno.«

Mladi, v stiski vam je na voljo pomoč!

Ob tem velja izpostaviti, da se lahko vsak mlad posameznik ali posameznica v stiski vselej obrne na TOM telefon, ki deluje v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Na TOM telefon se lahko otroci in mladostniki obrnejo zaradi katerega koli vprašanja ali težave, od najmanjše do največje, in sicer tako prek telefona, e-pošte in spletne klepetalnice.

Kako ključni so medosebni odnosi in kako pomembna je ničelna toleranca do nasilja, pa še posebej opozarjajo projekti Unicefa Slovenija, kjer poteka projekt Kako se počutiš. S tem projektom za krepitev duševnega zdravja otrok in mladih želijo normalizirati pogovor o duševnem zdravju ter za prepoznavanje čustvenih in duševnih stisk opolnomočiti vse, ki z mladimi delajo.

Kam se obrniti, ko smo v stiski?

V Sloveniji pomoč v času stiske nudijo tako Centri za socialno delo kot številni drugi socialnovarstveni programi, krizni centri in programi v podporo družinam.

Kot je namreč v pobudi za današnje aktivnosti povedal minister Luka Mesec: »Medvrstniško nasilje in duševno zdravje je zelo povezano z razmerami v družinah ali s socialnimi stiskami. Postati moramo pozorni na to, kaj se dogaja v naših šolah, skupnostih in družinah ter ustvariti okolje, kjer se bodo ljudje počutili varne, sprejete, v katerem se bomo spoštljivo obnašali eden do drugega.«

Viri pomoči: