Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Zdravje

Duševno zdravje je neločljiv del celotnega zdravja posameznika in je tudi vir blaginje. Je mnogo več, kot le odsotnost duševne bolezni. V zadnjih letih se je uveljavil koncept pozitivnega duševnega zdravja, ki ga sestavljajo področja kot so posameznikovo notranje psihično stanje, kot so sreča, zadovoljstvo, samospoštovanje, nadalje njegovi odnosi z drugimi, njegovo vsakodnevno delovanje ter sposobnost, da obvladuje svoje življenje in se uspešno sooča z izzivi ter problemi in doprinaša skupnosti, v kateri živi.
Posameznik ima tekom svojega življenja lahko težave na enem ali več področjih duševnega zdravja. Kadar težave pomembno ovirajo njegovo vsakodnevno delovanje, govorimo o duševnih motnjah. Med najpogostejšimi duševnimi motnjami sodobnega časa so stresne motnje, tesnobnost in depresija. Več o duševnem zdravju in različnih motnjah lahko najdete na spletni strani programa OMRA.

Kam po pomoč?

  • Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov in Centri za duševno zdravje odraslih
    V okviru nacionalnega programa Mira se vzpostavlja mreža centrov za duševno zdravje, v katerih delujejo timi različnih strokovnjakov. Vodilo centrov za duševno zdravje je zagotavljanje enake dostopnosti do storitev in programov za vse skupine ljudi na določenem območju.
    V primeru, da v vašem okolju center za duševno zdravje še ni vzpostavljen, se lahko za pomoč obrnete na izbranega osebnega zdravnika oziroma pediatra. Lahko pa se obrnete tudi na Mrežo virov pomoči, v kateri so zbrane brezplačne zdravstvene ter socialne storitve s področja pomoči v duševnih in drugih stiskah ter krepitve duševnega zdravja.
  • Spletna svetovalnica #tosemjaz
    Potrebuješ nasvet? Na spletnem portalu #tosemjaz lahko napišete vprašanja ali poiščete informacije o različnih temah, kot so: spolnost, odnosi, duševno zdravje, medvrstniško nasilje in še mnogo več. Odgovore boste lahko poiskali s pomočjo izkušenih svetovalcev.
↓ Zdravje ↓ Zdravje ↓ Zdravje ↓ Zdravje
Zdravje / Napovednik

Info ŠKUC (art)podporna

Info center ŠKUC bo 16. novembra začel s ciklom podporne skupine s pomočjo likovne terapije, namenjeno mladim med 16. in 30. letom starosti.