Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Zdravje

↓ Zdravje ↓ Zdravje ↓ Zdravje ↓ Zdravje
Mladinski sektor / Članek

Mladinski centri za duševno zdravje mladih

Mreža MaMa je, v partnerstvu s tremi mrežnimi organizacijami, v okviru projekta Mladinski centri za duševno zdravje mladih pričela s pilotno fazo testiranja protokolov oziroma pristopov za nudenje prve psihosocialne pomoči mladim.