Aktivno državljanstvo

Delavnica Vizija moje prihodnosti

22. 4. 2024 avtor: Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina
plakat dogodka

Inštitut za mladinsko politiko je 17. 4. 2024 izvedel delavnico o aktivnem državljanstvu in kolažu vizije ob Evropskem tednu mladih, v Mladinskem kulturnem centru Hiša mladih v Ajdovščini. Izvajalka delavnice Urška Brežnjak je udeležencem programa PUM-O+ Ajdovščina (projektno učenje za mlajše odrasle) najprej osvetlila pojem aktivnega državljanstva preko ogleda krajšega filma in predstavitve resničnih zgodb o (ne)aktivnem državljanstvu.

Mladi so izpostavili svoje zgodbe aktivnega državljanstva od politične participacije, solidarnosti do ranljivih skupin, prostovoljstva in pobud mladih. V drugem delu delavnice so spoznali praktično orodje za uresničevanje svojih ciljev – kolaž vizije. V sproščenem vzdušju so ustvarili svoj kolaž vizije in razmišljali o svoji aktivni prihodnosti v lokalni skupnosti.

*Delavnico sofinancira Evropska unija, dogodke v okviru Evropskega tedna mladih koordinira Zavod Movit – zavod za razvoj mobilnosti mladih iz Ljubljane.

logotip