Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina

Mladinski sektor / Novica

Dokumenti, ki pišejo novo zgodbo

Radlje ob Dravi, Radovljica – v mesecu juniju sta kar dva občinska sveta sprejela strategijo za mlade – temeljni dokument na področju mladine, ki usmerja delovanje občine za srednjeročno obdobje.

Več