Neformalno izobraževanje / Zaposlovanje

Rekordno število dijakov v programu Senčenje na delovnem mestu

26. 6. 2023 avtor: Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina
Senčenje na delovnem mestu

V torek, 6. junija 2023, se je na Srednji šoli Veno Pilon odvila zaključna prireditev programa Senčenje na delovnem mestu. Z dogodkom smo se želeli zahvaliti vsem sodelujočim v programu, še posebej pa mentorjem in mentoricam, ki so v svoje ustanove sprejeli dijake 3. letnikov Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina.

V šolskem letu 2022/23 je bilo v program Senčenje na delovnem mestu vključenih 53 dijakov gimnazijskega programa in smeri predšolske vzgoje. Večina dijakov je spoznala dva poklica. Skupno je bilo izvedenih 90 senčenj v 37 ustanovah, kjer je dijake spremljalo 77 mentorjev.

Senčenje na delovnem mestu je program učenja, ki dijakom omogoča spoznavanje poklicev, ki jih zanimajo. Posamezniku ponuja neposreden vpogled v delo oziroma delovno okolje tako, da dijak spremlja izbranega strokovnjaka pri opravljanju dejavnosti znotraj delovnega časa.  Ob tem dijak dobi primerno predstavo o posameznem poklicu in posledično pripomore k lažji poklicni usmeritvi oz. nadaljevanju študija.

V veliko čast nam pomeni odločitev raznih ustanov ter gospodarskih in negospodarskih družb za sodelovanje v programu Senčenje na delovnem mestu, saj s to odločitvijo pomembno vplivajo na poklicno usmeritev dijakov. Prav tako prispevajo k predstavitvi pomena kakovostnega in odgovornega dela na dijakovi bodoči poklicni in karierni poti.

Pomemben člen med sodelujočimi subjekti v programu Senčenje na delovnem mestu tvorijo mentorji v posamezni panogi oziroma poklicu, ki dijaku podrobno predstavijo delovni proces v enem dnevu. Zahvaljujemo se tudi ravnatelju Srednje šole Veno Pilon Andreju Rutarju, ki je program omogočil in finančno podprl ter šolski svetovalni delavki Tini Vrčon za strokovno in pedagoško pomoč pri izvajanju programa.

V programu Senčenje na delovnem mestu so v šolskem letu 2022/23 sodelovale naslednje ustanove: Studio Pikaplus, Tea Goljevšček s. p., Nadeja svetovanje in izobraževanje Nina Baša s. p., Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Zdravstveni dom Ajdovščina, Center za krepitev zdravja, Zdravstveni dom Ajdovščina, Center za socialno delo Severna Primorska Enota Ajdovščina, Kondicijsko trenerstvo Lap Marko Lipovž s. p., Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano lokacija Nova Gorica, Incom d. o. o., Fotografija in grafično oblikovanje Tina Velikonja s. p., Primorska hranilnica Vipava, Gasilsko reševalni center Ajdovščina, Okrožno sodišče v Novi Gorici, Galenski laboratorij Nova Gorica, Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici, ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa, Osnovna šola Danila Lokarja, Osnovna šola Šturje, Otroški vrtec Ajdovščina, CIRIUS Vipava, Dušan Mesesnel s. p., Evitas Shop d. o. o., Radio Robin, Veterinarska bolnica Vipava, Primorske novice, Lekarna Ajdovščina, Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Goriški muzej, eMundia d. o. o., DEZIS geodetske storitve d. o. o., Območna geodetska uprava Nova Gorica, Geodetska pisarna Ajdovščina, Policijska uprava Nova Gorica, Turistična agencija Marco Polo, ADC Plesni center Ajdovščina Arhitekturno projektiranje Sanja Premrn s. p.


Anja Bandelj