Mladinski sektor

Dokumenti, ki pišejo novo zgodbo

27. 7. 2022 avtor: Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina
Mladi in občina: skupaj za boljšo prihodnost

Radlje ob Dravi, Radovljica – v mesecu juniju sta kar dva občinska sveta sprejela strategijo za mlade – temeljni dokument na področju mladine, ki usmerja delovanje občine za srednjeročno obdobje.

V sredo, 22. junija, je občinski svet občine Radovljica enoglasno sprejel Strategijo za mlade občine Radovljica 20222027. Gre za pomemben strateški dokument, ki načrtno ureja srednjeročno delovanje Občine na področju mladine. Dokument, v kolikor je pripravljen v sodelovanju s pomembnimi lokalnimi akterji, odgovarja na izzive, s katerimi se srečuje posamezna lokalna skupnost.

Tudi Strategija za mlade občine Radovljica 20222027 je rezultat skupnega delovanja ključnih lokalnih akterjev s področja mladine: Občine Radovljica, mladinskih organizacij in organizacij za mlade iz občine Radovljica, med katerimi so Društvo Več, Mladinski center Kam’Ra in Klub radovljiških študentov ter nenazadnje Inštituta za mladinsko politiko. Strategija, ki nadaljuje in nadgrajuje načrte iz prejšnje strategije za mlade, vsebuje veliko novih ukrepov ob hkratnem ohranjanju uspešnih, že utečenih ukrepov Občine.

V ponedeljek, 27. junija, je strategijo za mlade sprejel tudi občinski svet občine Radlje ob Dravi. Tudi Občina Radlje ob Dravi, ki se z nazivom Mladim prijazna občina ponaša že od leta 2012, se s strategijo zavezuje k višjim ciljem in tako nadgrajuje preteklo delo. Med prioritetnimi področji ohranja mladinsko organiziranje, zaposlovanje in izobraževanje mladih, urejanje bivalnih razmer, mobilnost, zdravje in šport, informiranje ter za mlade nepogrešljiv prosti čas. Dodaja pa nove ukrepe, ki odgovarjajo na sodobne izzive mladih in lokalnega okolja. Pri pripravi predloga strategije je Inštitut za mladinsko politiko prisluhnil željam mladih, ki so vključeni v analizo Mladi v občini Radlje ob Dravi.

Vse akterje sedaj čaka uresničevanje zastavljenih ciljev in spremljanje rezultatov ukrepov, ki gradijo temelje za mladim prijaznejše okolje.