Neformalno izobraževanje

Mladost na burji že peto leto

2. 7. 2024 avtor: Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina
nagrajenci programa

Inštitut za mladinsko politiko že peto leto izvaja program Občine Ajdovščina Mladost na burji. V letošnjem šolskem letu je program povezal 1477 otrok in mladih pod mentorstvom 44 vzgojiteljev in 73 učiteljev, ki so v lokalni skupnosti udejanjali vrednote prostovoljstva, skrbi za druge, zdravega življenja in poklicne prihodnosti.

Za devetošolce se je program zaključil s slavnostno prireditvijo priznanj Zlata Kastra, v četrtek, 20. junija 2024, v Mladinskem kulturnem centru Hiša mladih v Ajdovščini. Na prireditvi sta mlade nagovorila župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin in vodja programa Mladost na burji Urška Brežnjak.

Priznanje in značko Zlata Kastra je prejelo 17 učencev z Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina, Osnovne šole Šturje Ajdovščina, Osnovne šole Dobravlje, Osnovne šole Col in Osnovne šole Otlica. Program temelji na stopnjevalnem sistemu osvajanja značk in spodbuja k aktivnemu prostovoljnemu udejstvovanju otrok in mladine v lokalnem okolju, obenem pa pripomore k ustvarjanju bolj solidarne in vključujoče družbe.

V program se lahko vključijo otroci in mladi od 3. do vključno 21. leta starosti, ki se šolajo oz. živijo na območju občine Ajdovščina.