Izobraževanje

Senčenje na delovnem mestu v Ajdovščini

20. 6. 2022 avtor: Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina
Senčenje na delovnem mestu v Ajdovščini

Senčenje na delovnem mestu je program Inštituta za mladinsko politiko in Srednje šole Veno Pilon iz Ajdovščine, ki ga letos izvajajo že četrto leto. Dijaki, ki se odločajo za prihodnji študij in poklicno kariero, imajo priložnost spoznati poklice, ki jih želijo opravljati. Tako izbrane ustanove s svojimi mentorji ponudijo dijakom možnost spoznavanja delovnega okolja ter nalog in dolžnosti svojih zaposlenih. Mentorji predstavijo dijakom pomen strokovnega znanja in odgovornega dela. V letošnjem šolskem letu se je v Ajdovščini v program vključilo 41 dijakov, ki obiskujejo tretji letnik gimnazijskega programa in smer predšolske vzgoje. Ker je večina spoznala dva poklica, je bilo izvedenih 64 senčenj v 33 ustanovah, kjer je dijake sprejelo 43 mentorjev. V letošnjem letu se je programu pridružil tudi Srednješolski center Postojna z gimnazijskimi oddelki 3. letnikov v Postojni in Ilirski Bistrici. Za progam se zanimajo tudi druge šole v Sloveniji.

Številni dijaki so za svojo študijsko izbiro še dodatno motivirani, drugi odkrijejo nove cilje in tudi izzive, kot so dobri obeti počitniškega dela, prakse in tudi morebitne prihodnje zaposlitve v domačem okolju.

V šolskem letu 2021/2022 so za dijake Srednje šole Veno Pilon svoja vrata odprle naslednje ustanove: Veterinarska bolnica Vipava, Arhitektura in oblikovanje Sanja Premrn, Psihoterapija Nadeja, Zdravstveni dom Ajdovščina, Laboratorij v ZD Ajdovščina, Center za krepitev zdravja, Lekarna Ajdovščina, INCOM d. o. o., Vida Mali Lemut, odvetnica, Kondicijsko trenerstvo LAP, Primorske novice, enota Nova Gorica, Arhitekturni studio Pikaplus, Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Okrožno sodišče v Novi Gorici, Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Janez let, Ljubljana, Gaberit nepremičnine Matija Ceket sp., Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici, Policijska postaja Ajdovščina, BB dermatologija, d. o. o, TAXA d. o. o. Ajdovščina, Prevajalska zadruga Soglasnik, Ljubljana, Veterinarska ambulanta Ajdovščina, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, lokacija Nova Gorica, Dušan Mesesnel, športni fizioterapevt, Fakulteta za naravoslovje, Ajdovščina, Univerza v Novi Gorici, Metal Design, d. o. o, Infinitiy Sport, Nova Gorica, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Tea Goljevšček, Oblikovanje vidnih komunikacij, Center za socialno delo severna Primorska, enota Ajdovščina, Osnovna šola Šturje, Otroški vrtec Ajdovščina.

Na srečanju v Ajdovščini, 8. 6. 2022, je ravnatelj Srednje šole Veno Pilon podelil zahvale mentorjem. Dr. Alenka Rebula Tuta je v predavanju z naslovom  »Kako predati svojo izkušnjo mladim, ki iščejo svojo pot? Kako jim pomagati, da prepoznajo svoje sposobnosti?« posredovala številne umeritve za kakovostno delo z mladimi in tudi oblikovanju skupnosti sodelovanja na delovnem mestu.

Senčenje na delovnem mestu je izobraževalni program, ki ponuja dijakom in njihovim mentorjem dragoceno izkušnjo: skupaj oblikujemo  nevidno, a izjemno močno tkivo skupnosti, ki se odlikuje po pripadnosti, ustvarjanju v varnem zavetju, napredovanju in razvoju.