Neformalno izobraževanje

V programu Senčenje na delovnem mestu je letos sodelovalo 164 dijakov

15. 5. 2023 avtor: Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina
senčenje na delovnem mestu

Inštitut za mladinsko politiko že peto leto koordinira izjemno uspešen program »Senčenje na delovnem mestu«.

Senčenje na delovnem mestu je program učenja, ki dijakom omogoča spoznavanje poklicev, ki jih zanimajo. Posamezniku ponuja neposreden vpogled v delo oz. delovno okolje tako, da dijak spremlja izbranega strokovnjaka pri opravljanju dejavnosti znotraj delovnega časa.  Ob tem dijak dobi primerno predstavo o posameznem poklicu in posledično pripomore k lažji poklicni usmeritvi oz. nadaljevanju študija.

Senčenje na delovnem mestu je namenjeno dijakom tretjih letnikov gimnazijskih programov.

V veliko čast nam pomeni odločitev raznih  ustanov, ter gospodarskih in negospodarskih družb  pri sodelovanje v našem programu  in s to odločitvijo pomembno vplivajo  na poklicno usmeritev naših dijakov in predstavitvi pomena kakovostnega in odgovornega dela v dijakovi bodoči poklicni in karierni poti. Pomemben člen med sodelujočimi subjekti tvorijo mentorji v posamezni panogi oz. poklicu, ki dijaku podrobno predstavijo delovni proces v enem dnevu.

Iz leta v leto se število sodelujočih povečuje in tako smo letos  zabeležili največjo udeležbo tako dijakov iz Gimnazije Nova Gorica, Gimnazije Ilirska Bistrica, Gimnazije Postojna in Srednjo šolo Veno Pilon Ajdovščina,  kot sodelujočih ustanov in gospodarskih družb, ki delujejo v lokalnem in širšem regijskem okolju.  Iz Gimnazije Ilirska Bistrica je sodelovalo 12 dijakov, iz Gimnazije Postojna 36 dijakov in iz Gimnazije Nova Gorica 116 dijakov.

Senčenje na delovnem mestu