Aktivno državljanstvo

Delavnice kritične pismenosti na temo participativne demokracije

18. 1. 2024 avtor: Pekarna Magdalenske mreže Maribor
mladi

Pekarna Magdalenske mreže Maribor sodeluje v projektu Učenje za participativno demokracijo, ki ga organizira Društvo Organizacija za participatorno družbo (DOPD). Projekt je namenjen izobraževanju mladih o participativni demokraciji, saj imajo mladi malo znanja o tem, kaj politika in političnost pomenita ter kako demokracija deluje. Razlog za to je tudi dejstvo, da v šolskem sistemu demokracije ne izkusijo in jih ta za participacijo ne pripravi in ne motivira.

Problem se še dodatno poglobi pri mladih, ki se v življenju srečujejo z različnimi ovirami (jezikovne ovire, invalidnosti, socialna deprivilegiranost). To pomeni, da mladi iz šolskega sistema izstopijo nevajeni udejstvovanja v demokratičnem procesu in imajo posledično zelo nizek nivo razumevanja pomena aktivnega državljanstva in nizko sposobnost za aktivno udeleževanje v političnih procesih.

Zaradi tega se med drugim v okviru projekta za dijake_inje srednjih šol, ki so se na pobudo DOPD odločili_e za uvedbo participatornega proračuna, izvajamo delavnice kritične pismenosti na temo participativne demokracije. Mladi se seznanijo s temeljnimi razlikami med predstavniško in participatorno ter neposredno demokracijo, spoznajo obstoječe oblike neposredne demokracije, ki se izvajajo na različnih koncih sveta ter pobliže spoznajo tudi enega izmed najbolj prepoznavnih mehanizmov participacije prebivalk_cev, tj. participatorni proračun.

V okviru delavnic, se dijaki_inje po uvodnih razpravi, v skupinah odpravijo na sprehod po šoli, kjer identificirajo elemente, ki se bodisi v prostorski ureditvi bodisi v smislu dostopnosti in socialnega izključevanja zdijo problematični. V skupnih razpravah pridejo do rešitev pa tudi do predlogov za uvedbo dodatnih mehkih vsebin v šoli, kot so denimo novi krožki, tabori, predavanja ali svetovanja.

Te predloge nato po vrnitvi v razred predstavijo drugim skupinam, kjer se razprava nadaljuje in predlogi dobijo končno obliko. Predloge zatem skupaj vpišejo v posebej narejeno spletno platformo za izvedbo participatornega proračuna na šolah. Tako so pripravljeni za pregled s strani šole in sodelavk_cev DOPD, nato pa za glasovanje, ki ga šola odpre za svoje dijake_inje. V letu 2023 smo tako izpeljale_i 21 delavnic na štirih srednjih šolah v Mariboru, na Ptuju in v Piranu, v letu 2024 pa nas čaka še pet delavnic na dveh srednjih šolah v Ajdovščini in Novi Gorici.