Digitalizacija / Mladinski sektor / Neformalno izobraževanje

Digitalno pripovedovanje zgodb za slabše digitalno pismene

12. 4. 2023 avtor: Socialna akademija

Pandemija je imela v Evropi dva učinka: po eni strani je uporaba digitalnih orodij postala nujna za vsakogar, po drugi strani pa smo se kot posamezniki soočali z izzivi, kot so izoliranost, izključenost, soočanje z boleznijo in izgubo ter z osamljenostjo. V tej novi realnosti je projekt ArtDiCo z uporabo umetnosti (Art) ustvaril priložnost za učenje digitalnih kompetenc (Di) ter za razmislek in izmenjavo osebnih izkušenj v času korone (Co).

V projekt so bile vključene osebe z nižjimi digitalnimi spretnostmi in digitalno prikrajšane osebe. Spodbudili so jih, da svoje zgodbe delijo z drugimi in zavzamejo svoje mesto v digitalnem svetu, do katerega sicer težje dostopajo. Udeleženci so se tako preko izdelave lastne zgodbe (videa) naučili uporabljati digitalna orodja na zanimive in ustvarjalne načine, obiskali so spletne muzeje in se (v živo in prek spleta) povezali z drugimi.

Kaj je digitalno pripovedovanje zgodb?

Element pripovedovanja zgodb, ki spremlja ljudi že od začetka zgodovine, v digitalnem pripovedovanju zgodb skupaj združi različne elemente. Zgodba je obogatena z zvočnimi posnetki, videoposnetki, slikami, grafikami ali drugimi multimedijskimi vsebinami, pri čemer so možne različne kombinacije le-teh. Tako kot pri pripovedovanju zgodbe se pripovedovalec osredotoča na vsebino določene teme in do nje zavzame določen odnos. Klasična govorjena zgodba je na tak način prenesena v digitalni svet.

Digitalno pripovedovanje zgodb je metoda, ki v izobraževanju odraslih služi kot uvod v razpravo o različnih družbenih vprašanjih. Primerna je za vse udeležence, tudi za mlajše ali digitalno ali drugače prikrajšane. Podpira jih pri opolnomočenju in učenju novih, digitalnih veščin. Udeleženci so vključeni v proces izdelave svoje zgodbe in aktivno sodelujejo kot ustvarjalci in pripovedovalci. S tem se učijo novih spretnosti, strukturirajo svoje misli in se jih naučijo izražati, naučijo se dajati in sprejemati povratne informacije ter se gradijo svoje sodelovalne, čustvene in socialne kompetence.

Knjižnica za trenerje in izobraževalce

Na podlagi izkušenj je v okviru projekta nastala knjižnica, ki jo sestavljajo štiri publikacije, ki se osredotočajo na raziskavi trenutne digitalne pismenosti v sodelujočih državah, na uporabo umetnosti v izobraževalne namene, na uporabo Digitalnega pripovedovanja zgodb v izobraževalne namene ter metodologije spletne (svetovne) kavarne za mednarodno izmenjavo digitalnih zgodb in izkušenj. Vabljeni k branju!

ArtDiCo: Digitalno pripovedovanje zgodb za osebe z nižjo digitalno pismenostjo

ArtDiCo: Umetnost kot izraz lastne identitete in življenjske različnosti

ArtDiCo: Priročnik za izvedbo spletne kavarne za digitalno pripovedovanje zgodb

ArtDiCo: Digitalno pripovedovanje zgodb za odrasle? Na ta način je to mogoče!

Več o projektu ArtDiCo si lahko preberete TUKAJ.

sofinancira program EU Erasmus+