Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

Socialna akademija

Aktiviraj se / Novica

Pobegni pastem brezposelnosti!

Pobegni pastem brezposelnosti, ki izpostavlja pomen neformalnega izobraževanja in pobudništva pri naslavljanju prepada med formalnim izobraževanjem in trgom dela.

Več