Kultura / Neformalno izobraževanje

Nov priročnik za učenje zgodovine

11. 4. 2024 avtor: Socialna akademija

Priročnik Med spominom in pozabo predstavlja zbirko metod neformalnega izobraževanja, ki mladim omogočajo boljše razumevanje holokavsta in zločinov, storjenih v času druge svetovne vojne.

Namenjen je izvajanju v skupinah mladih, starejših od 16 let, pri čemer je cilj obuditi spomin na pozabljene žrtve in kraje spominjanja ter spodbuditi razumevanje in spoštovanje do zgodovinskih dogodkov.

Metode v priročniku so zasnovane tako, da spodbujajo medvrstniško učenje in neposreden pristop, pri katerem mladi postanejo ustvarjalci in razlagalci zgodovine, ne le pasivni prejemniki informacij. Medvrstniško učenje omogoča mladim, da se učijo drug od drugega in drug ob drugem, kar ustvarja spodbudno in neformalno okolje za skupinsko delo, sodelovanje, komunikacijo, kritično mišljenje in izmenjavo znanj in veščin.

Cilj metod v priročniku je tudi motivirati mlade, da postanejo izobraževalci svojih vrstnikov, kar omogoča, da pritegnejo svoje prijatelje, sošolce in člane lokalne skupnosti, da se na ustvarjalen in neformalen način približajo občutljivim zgodovinskim temam in jih bolje razumejo. Metode v priročniku so zasnovane tako, da presegajo nacionalne in kulturne meje ter jih je mogoče prilagoditi različnim podtemam in krajem spomina.

Vabljeni k branju ter k uporabi metod!

*Priročnik sta v okviru projekta Med spominom in pozabo izdali Socialna akademija iz Slovenije in Documenta iz Hrvaške.