Mladinsko delo

Orodje za (mladinske) voditelje: pravilo 80-20

23. 1. 2024 avtor: Socialna akademija
ladjice

Pravilo 80-20 ali t. i. Paretovo načelo, poimenovano po italijanskem znanstveniku Vilfredu Paretu, je orodje, ki je zelo uporabno pri organizaciji časa in postavljanju prioritet.

Govori o tem, da je za 80 % učinka praviloma »zaslužnih« le 20 % naše dejavnosti. In obratno: preostalih 80 % naše dejavnosti bo k skupnemu učinku prispevalo le 20 %. Kaj to konkretno pomeni?

Na primer: 80 % dobička v podjetju se običajno ustvari z zgolj 20 % izdelki. Vseh ostalih 80 % izdelkov pa k skupnemu dobičku podjetja prispeva »le« preostalih 20 %.

grafika

Pareto je sicer svoje načelo ubesedil ob nekem drugem primeru: ugotovil je namreč, da ima 20 % prebivalcev Italije v lasti 80 % njene zemlje. Njegov primer za vodenje seveda nima neposrednih posledic, smo mu pa vendarle lahko hvaležni, saj je Paretovo načelo mogoče prenesti na mnoga druga, za voditelje veliko bolj neposredno uporabna področja. Na primer …

Kako lahko to načelo konkretno uporabim?

Kot voditelj moram vedno postavljati prioritete. V kaj bom danes vložil svoj čas? V pogovore s sodelavci, v izboljšavo nekega sistema, v pridobivanje novih sodelavcev …? Ali pa: v kaj bomo vložili sredstva? Ali pa: katerim sodelavcem naj se v naslednjem obdobju še posebej posvetim?

Paretovo načelo mi pomaga razumeti, da obstaja 20 % nečesa, v kar se splača vlagati. Ni potrebno storiti vsega, kar vidim kot potrebno. Dovolj je, da se lotim ključnih 20 % in dobro opravim, poudarim ali razširim tisto. To bo prineslo celo veliko večji učinek, kot če bi skušal postoriti vse.

Nekaj primerov:

Pravilo 80-20 me torej še posebej v tem adventnem času vabi k osredotočanju na bistveno. In tega, bistvenega, je morda res le 20 % od vsega, kar vidim kot nujno ali kot pomembno.

Prispevek je bil prvotno objavljen na spletni strani Socialne akademije.