Mladinsko delo

Za (mladinske) voditelje: Kaj je vodenje in kaj ni?

23. 1. 2024 avtor: Socialna akademija
mladi

Si že kdaj opazoval/-a situacijo, ko je bila neka oseba, verodostojna, marljiva in nadpovprečno delovna, zgled vsem po svoji učinkovitosti, postavljena za voditelja?

Verjelo se je, da ko bo tako zgledna oseba dobila voditeljsko vlogo, bodo šle stvari le še navzgor. A zgodilo se je ravno nasprotno. Polomija! Prej tako zgledna oseba se v voditeljski vlogi ni znašla in stvari so šle samo navzdol.

V takšnem primeru pogosto pomislimo, da je novopečenemu voditelju funkcija stopila v glavo. A običajno ne gre za to. Razočaranja, povezana s takšnimi prehodi, so nemalokrat povezana s temeljnim vprašanjem, kaj vodenje je in kaj ni.

Poglejmo, kako se koncept vodenja razlikuje od dveh sorodnih mu konceptov: proizvajanja in upravljanja.

Prispodoba predora

Denimo, da 10 delavcev gradi predor. Odgovorni so, da gradnja predora napreduje, da je izvrtana luknja iz dneva v dan daljša. Lahko rečemo, da proizvajajo dolžinske metre predora.

Ti delavci pa ne bi mogli dobro proizvajati predora, če jim ne bi bila v podporo dva koordinatorja oz. upravitelja, ki skrbita za to, da so vedno na voljo pravi stroji, da je v odmoru za malico vedno na voljo topli obrok, da se v primeru bolniške odsotnosti uredi nadomeščanje ipd. Ta dva delavca imata upravljalsko vlogo.

A ekipa tudi z njima še ni popolna. Manjka še trinajsta oseba, ki ne skrbi ne za proizvajanje dolžinskih metrov predora, ne za malico in stroje. Gre za osebo, ki skrbi za smer gradnje predora. Osebo, ki skrbi za smer, pa imenujemo voditelj.

Proizvajanje, upravljanje in vodenje

Voditeljeve vloge bi lahko razdelili v tri velike sklope: proizvajanje, upravljanje in vodenje.

Proizvajanje

Operativna vloga voditelja so vse naloge, ki jih voditelj opravi neposredno, lahko bi rekli s svojimi rokami. Gre za delanje stvari, ki so potrebne za “proizvodnjo” želenih rezultatov, npr. pregled in odgovarjanje na e-pošto, pisanje poročil, priprava sestankov in pisanje zapisnikov, neposredno uvajanje novega sodelavca, uvajanje novega stroja … Operativnim nalogam se voditelj ne more izogniti in tudi ne bi bilo prav, če bi se jim popolnoma odpovedal.

Upravljanje

Upravljavska vloga voditelja je povezana s postavljanjem in spreminjanjem sistemov (npr. na kakšen način delamo promocijo, kako uvajamo nove sodelavce, kako komuniciramo z novimi kupci) ter z upravljanjem z viri (fizični: zgradbe, delovna sredstva, surovine, energija; finančni, tehnološki, informacijski, blagovne znamke, odnosi z dobavitelji, strankami).

Vodenje

Vodenje v ožjem pomenu pomeni skrb za vizijo organizacije, pomeni vpliv na ljudi (iskanje najbolj primernih za posamezne naloge, skrb za razvoj, skrb za povezovanje) in zagotavljanje najboljših (ne samo dobrih) odločitev.

Preberi več v prispevku, ki je bil objavljen na spletni strani Socialne akademije.