Aktivno državljanstvo

Dober glas se sliši v deveto vas – prenos dobrih praks na področju mladine

29. 4. 2022 avtor: Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina
Dober glas se sliši v deveto vas

V nizu predstavitev dobrih praks na področju sodelovanja mladih in občine, so se v sredo, 20. aprila, v Ajdovščini mudili predstavniki mladih in odločevalcev iz občine Dravograd.

Gostitelj dogodka, Inštitut za mladinsko politiko, je delegacijo iz občine Dravograd, med katerimi so bili mladi, občinski svetniki, zaposleni na občinski upravi in Javnega zavoda Dravit ter županja občine Dravograd Marijana Cigala, seznanil s pomenom razvoja lokalne mladinske politike in oblikovanja mladim prijaznega okolja za življenje in razvoj. Podrobneje je ukrepe ajdovske občine na področju dela z mladimi predstavil tudi župan Tadej Beočanin.

Inštitut za mladinsko politiko je dogodek organiziral v sodelovanju z  Društvom varno aktivnih poti. Domačo občino – Občino Ajdovščina, ki je tudi ponosna nosilka certifikata Mladim prijazna občina – je izbral zato, ker je slednja nosilka dobrih praks na številnih področjih. Z nekaterimi ukrepi je že pred časom orala ledino in postavila vzpodbudne temelje za razvoj skupnosti. Eno izmed takih področij je tudi delovanje mladinske politike. Župan Tadej Beočanin je udeležencem predstavil delo z mladimi z vidika občinske uprave ter drugih sodelujočih mladinskih organizacij ter izpostavil: »Vesel sem, da je naše delovanje na področju mladinske politike prepoznano kot zgledno in prodorno, saj je prav zagotavljanje prijaznejšega okolja mladim nujen korak na poti do izboljšanja njihovega položaja v skupnosti in posledično vodi do trajnostnega družbenega razvoja.« Izpostavljeni so bili najpomembnejši ukrepi s področja mladih, pa tudi drugi pomembni koraki, ki krepijo participacijo mladih v skupnosti. Gostje so z mladimi v lokalni skupnosti razpravljali o raznolikih področjih, bodisi delovanja mladinskih institucij kot tudi konkretnih ukrepov, ki mladim lajšajo vstop v odraslo dobo.

Med predstavljenimi ukrepi so bili tudi inovativni ukrepi, ki jih izvaja Inštitut za mladinsko politiko in prispevajo h krepitvi participacije mladih ter njihovih kompetenc, kot so Senčenje na delovnem mestu, Mladost na burji ter Lokalno partnerstvo za krepitev zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela.