Prostovoljstvo

Mednarodni dogodek: Urbano prostovoljstvo mladih

3. 11. 2023 avtor: Pekarna Magdalenske mreže Maribor

Pekarna Magdalenske mreže v petek, 10. novembra, med 10.00 in 14.00, vabi v dvorano Gustaf, Kulturni center Pekarna, na mednarodni dogodek v sklopu partnerstva Forward on Urban Youth Volunteering 21.

Predstavljene bodo dobre prakse urbanega prostovoljstva mladih v vključenih evropskih mestih, največji poudarek pa bo na prostovoljstvu v Mariboru. Slovenska filantropija bo na dogodku predstavila zakonodajno okolje prostovoljstva v Sloveniji, lokalne organizacije bodo predstavile načine vključevanja mladih prostovoljcev, Mestna občina Maribor pa bo predstavila načine vzpodbujanja prostovoljstva v MOM.

Pekarna Magdalenske mreže je partner projekta Forward on Urban Youth Volunteering 21, ki ga podpira program Erasmus + in poteka v letih 2022 in 2023. Vodilni partner projekta je Asociatia Grupul Pont iz Cluja-Napoce v Romuniji, drugi partnerji pa so še Obstinska Fondatsia iz Plovdiva v Bolgariji, Omilos UNESCO Neon iz Thessalonikov v Grčiji, Omladinski savez udruzenja Kruševo iz Kruševa iz Severne Makedonije, in OPENS – omladinska prestolnica Evropi Novi Sad iz Novega Sada v Srbiji.

V sklopu partnerstva si prizadevajo postaviti prostovoljstvo mladih v središče odpornosti mest in njihovega dolgoročnega razvoja, ki temelji na enakosti, sodelovanju in skupni viziji. Pandemija je pokazala, da so se mesta in lokalne skupnosti izkazale za ključne katalizatorje pri skrbi za najranljivejše in iskanju lokalnih rešitev za lokalne izzive. Prostovoljstvo v mestih za nujne namene se je učinkovito povečalo.

V letu 2020 je bila v več evropskih mestih izvedena obsežna raziskava. Več kot 7700 mladih je podalo vpogled in odgovore o tem, kako dojemajo krizo. Poleg tega, da se je njihov občutek sreče na desetstopenjski lestvici v povprečju zmanjšal za 2,6 točke, so mladi podali povratne informacije tudi o tem, za koliko se je zmanjšala njihova socialna interakcija. Menijo, da je aktivna udeležba v skupnosti skozi prostovoljsko delo učinkovita pot naprej pri premagovanju kriz, ki doletijo mesta. Mlade spravlja iz letargije in ponovno vzpostavlja družbeno tkivo v urbanih središčih in njihovi okolici.

Med odgovori, ki so jih v raziskavi podali mladi, jih velika večina poudarja pripravljenost biti del skupnostnih dejavnosti, vendar ne vedo, kaj točno bi počeli in iščejo različne priložnosti. Skozi razvijanje teoretičnega okvirja in praktičnih orodij za poenoteno upravljanje prostovoljk_cev v partnerskih organizacijah, želijo mlade skozi prostovoljstvo spodbuditi k aktivnemu državljanstvu in izboljšati sposobnost vključenih mest za sistemsko podpiranje prostovoljstva za krepitev solidarnosti njegovih prebivalk_cev.