Nacionalni posvet mladinskega sektorja / Prostovoljstvo

Državno priznanje projektu Naročnine na globoke vsebine

25. 11. 2022 avtor: Društvo Center za pomoč mladim

V torek, 22. novembra 2022 je v Festivalni dvorani potekal Nacionalni posvet mladinskega sektorja, ki ga je ob podpori Urada RS za mladino organizirala Mreža KROJ. Pester celodnevni program se je zaključil s podelitvijo državnih priznanj vsem izredno uspešnim oz. odmevnim in koristnim projektom v mladinskem sektorju v letu 2022. Med tremi nagrajenci je bilo tudi Društvo Center za pomoč mladim (Društvo CPM) s projektom “Naročnine na globoke vsebine”.

“Naročnine na globoke vsebine” so nastale kot odgovor na zaznane potrebe mladih, ki bivajo v eni izmed oblik institucionalnega varstva in prihajajo iz ranljivih okolji ter doživljajo različne duševne in socialne stiske. Je enoletni projekt, kjer mladostniki iz stanovanjskih skupin Mladinskega doma Jarše enkrat mesečno zahajajo v raziskovanje globin različnih tematik, ki so pomembne tako za njih kot tudi za družbo, v kateri živijo. Preko sproščenih pogovorov in druženj se ustvarja varno in zaupno okolje, ki mladim omogoča izražanje lastnih potreb, krepitev njihovega duševnega zdravja, spodbuja socialno vključenost in samozavedanje lastne odgovornosti. V skladu z glavnim motom projekta “mladi za mlade, skupaj z mladimi”, srečanja v stanovanjskih skupinah niso bila poenotena, temveč prilagojena potrebam skupine. Delo je osnovano na soustvarjanju in iskanju skupnih interesov ter želja tako prostovoljcev kot tudi udeležencev, saj projekt temelji predvsem na lastni odgovornosti posameznika in želji po sodelovanju. V splošnem so srečanja odpirala teme o odnosih, komunikaciji in reševanju konfliktov, sprejemanju drugačnosti, prevzemanju lastne odgovornosti, duševnem zdravju, postavljanju ciljev in prihodnosti nasploh, ljubezni in spolnosti ter zasvojenosti, včasih pa so to bila samo sproščena kuharska druženja ali večeri ob družabnih igrah in toplem čaju.

Projekt “Naročnine na globoke vsebine” je dosegel okoli 40 mladih. Uspešnost aktivnega delovanja na duševnem zdravju udeležencev se kaže v usvojitvi novih socialnih veščin, v tem, da so se mladi naučili poskrbeti zase ob skrbi za druge ter da bolj asertivno izražajo svoja mnenja. Kakšno pa je njihovo mnenje o projektu?

“Delavnice so mi bile zelo všeč. Kot skupina smo se zelo povezali, se odprli drug drugemu ter si zaupali tudi stvari, ki si jih pred projektom nismo. Naročnine na globoke vsebine bom pogrešal, a se že veselim novih projektov .”

(Tim, 17 let)

“Tekom projekta sem se ful zbližal s svojo stanovanjsko skupino. Udeležil sem se tudi Treninga socialnih veščin, kjer sem pridobil veliko zaupanja vase in v druge ljudi. Komaj čakam nadaljnja srečanja in vse nove projekte, ki jih bomo skupaj ustvarili.”

(Taras, 16 let)