Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Nacionalni posvet mladinskega sektorja

KROJIMO MLADINSKI SEKTOR

Vabimo vas na letni posvet mladinskega sektorja, ki bo potekal v torek, 22. novembra 2022, od 9.00 do 17.30 v Pionirskem domu v Ljubljani. Posvet letos ob podpori Urada RS za mladino organizira Mreža KROJ

Prijavnico najdete tukaj.

Vsebinski cilji posveta

Želimo, da posvet postane posvet akterjev mladinskega dela, ki se ob v naprej pripravljenih izhodiščih posvetujejo o tem, kako vidijo sektor in svoje delo v prihodnjih letih.

Poleg mreženja so tako cilji letošnjega posveta doseči dogovore na naslednjih področjih:

  • Zagovorništvo: Kaj želimo kot sektor narediti do leta 2025?
  • Vsebina: Kaj si želimo v naslednjih letih na tem področju (NPK, mladinski delavec, izobraževanje za mladinske delavce)?
  • Organizacije v mladinskem delu: Kako nasloviti težave, kot so zaposlovanje, fluktuacija kadrov, dolgoročno načrtovanje?

Posvet nas vseh!

Ker želimo odpreti prostor za čim več pobud vseh, ki prihajajo iz sektorja, vas vabimo k sodelovanju in soustvarjanju že pred samim dogodkom. To boste v času do posveta lahko naredili na različne načine:

  • Vse iz sektorja vabimo k izpolnjevanju ankete, katere rezultati bodo temelj našega nadaljnjega dela
  • Za vsa mnenja, ki jih morda ne želite izreči javno, je na voljo tudi anonimna anketa.
  • Z delom bodo v kratkem pričele tri delovne skupine, ki bodo na podlagi obeh anket pripravile module posveta. Te tri skupine so: Skupina za zagovorništvo, Skupina Mladinsko delo 2022-2025 ter skupina Mladinski delavec v spremenjenem okolju delovanja.     
  • Na koncu pa navsezadnje tudi z aktivnim sodelovanjem na posvetu.

Na posvet se lahko prijavite tukaj.


Okviren program posveta:

9.00 --> neformalno druženje                                         

9.30 --> uvodni nagovori Urada RS za mladino (v.d. direktorica mag. Tina Kosi), organizatorjev (predstavnikov Mreže KROJ) in podelitev NPK certifikatov

10.00 --> uvod v tematiko – 5 navdihujočih govorcev s primeri dobrih praks sektorja                         

11.00 --> delo po tematskih skupinah                               

13.00 --> kosilo                                                                 

14.15 --> predstavitev publikacije »30 let slovenske mladine«  avtorja Tomaža Deželana

14.30 --> plenarna razprava – pogledi na prihodnost mladinskega dela

16.00 --> pogovor z Ministrom za izobraževanje, znanost in šport, dr. Igorjem Papičem 

16.30 --> Podelitev Državnih priznanj v mladinskem sektorju

17.00 --> neformalno druženje 

Natančen program bodo prijavljeni udeleženci prejeli nekaj dni pred dogodkom.


↓ Nacionalni posvet mladinskega sektorja ↓ Nacionalni posvet mladinskega sektorja ↓ Nacionalni posvet mladinskega sektorja ↓ Nacionalni posvet mladinskega sektorja