Mladinski sektor / Nacionalni posvet mladinskega sektorja

Nacionalni posvet mladinskega sektorja “Krojimo mladinski sektor”

22. 11. 2022 avtor: Uredništvo

Danes, 22. 11. 2022, v Festivalni dvorani v Ljubljani poteka Nacionalni posvet mladinskega sektorja “Krojimo mladinski sektor.

Zbrane udeležence iz vrst mladinskih delavcev, predstavnikov mladinskih organizacij in drugih akterjev iz področja izvajanja mladinskega dela je z uvodnimi besedami pozdravila 𝐦𝐚𝐠. 𝐓𝐢𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐬𝐢, v.d. direktorice Urada RS za mladino.

Urad RS za mladino je v okviru ELM aktivno pristopil k povabilu mladim, mladinskim delavcem in mladinskim organizacijam, da se vključijo in angažirajo. Njihov, torej vaš glas je bistveni sestavni del evropske in slovenske poti razvoja, znanja, inovacij, priložnosti in boljših, primernejših rešitev, usmerjenih v mlade. Pozorno smo prisluhnili in zagotovili, da se bo politika, ki se tiče mladih, razvijala v odprtem in sodelujočem okolju ter da je bil in bo slišan in upoštevan vsak glas.

𝐦𝐚𝐠. 𝐓𝐢𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐬𝐢, v.d. direktorice Urada RS za mladino.

Predstavila je nekatere izmed glavnih dosežkov urada v letošnjem letu, ki so pomembno zaznamovali letošnje evropsko leto mladih:

Cilj leta je bil tudi zagotoviti prepoznavnost in promovirati evropske vrednote ter hkrati širiti sporočila solidarnosti med mlado publiko ter z raznimi dejavnostmi podpirati mlade. Hkrati pa evropsko leto mladih predstavlja duh soustvarjanja in množičnega sodelovanja, h kateremu aktivno prispeva na stotine mladinskih organizacij in deležnikov, tudi v Sloveniji. To se nenazadnje odraža tudi številu izvedenih aktivnosti ter primerih dobrih praks. Na tem mestu se vam v imenu Urada RS za mladino za vsak vložen trud in prispevek k mladinskemu sektorju zahvaljujem in tudi čestitam.

𝐦𝐚𝐠. 𝐓𝐢𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐬𝐢, v.d. direktorice Urada RS za mladino.

Izpostavila je tudi stalne mehanizme dela URSM:

mag. Tina Kosi

Zbrane so pozdravili tudi organizatorji letošnjega posveta Mreža KROJ. Alenka Blazinšek Domenis je ob pozdravu dejala:

“𝘡̌𝘦𝘭𝘪𝘮𝘰 𝘴𝘪 𝘮𝘰𝘤̌𝘢𝘯 𝘪𝘯 𝘬𝘳𝘦𝘱𝘢𝘬 𝘴𝘦𝘬𝘵𝘰𝘳, 𝘬𝘪 𝘳𝘦𝘭𝘦𝘷𝘢𝘯𝘵𝘯𝘰 𝘰𝘥𝘨𝘰𝘷𝘢𝘳𝘫𝘢 𝘯𝘢 𝘱𝘰𝘵𝘳𝘦𝘣𝘦 𝘮𝘭𝘢𝘥𝘪𝘩 𝘪𝘯 𝘮𝘭𝘢𝘥𝘪𝘯𝘴𝘬𝘦𝘨𝘢 𝘴𝘦𝘬𝘵𝘰𝘳𝘫𝘢.”

Alenka Blazinšek Domenis

Pred predstavitvami dobrih praks v mladinskem sektorju je 12 posameznikov pridobilo certifikat NPK (nacionalna poklicna kvalifikacija) mladinski delavec. Ob tem je Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa, povedala:

NPK je naredil korak naprej pri priznavanju mladinskega dela in poklica mladinskega delavca. Pomembno se je zavedati, da je naše delo pomembno in lep prispevek h gradnji družbe skupaj z mladimi.

mag. Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa
mag. Maja Hostnik

Sledila je predstavitev dobrih praks s področja mladinskega dela. Nassim Djaba, predsednik Brez izgovora Slovenija, je govoril o tem, kako preživeti v mladinskem sektorju, Nejc Kurbus, Načelnik slovenskih skavtinj in skavtov, pa je govoril o kvalitetni ponudbi za mlade ter vplivu, ki ga ima lahko mladinsko delo na življenje mladega posameznika. Alenčica Studnička iz Mladinskega centra Prlekije je predstavila nove oblike mladinskega dela, ki jih izvajajo v njihovem mladinskem centru, v katerem se ukvarjajo tudi z ekološkim kmetijstvom. Za konec pa je Marko Pavlovič, direktor mladinskega centra Zagorje, naslovil tematiko preprečevanja izgorelosti med mladinskimi delavci. Izpostavil je, da bi vsak posameznik moral delati na sebi, posebej, če dela z (mladimi) ljudmi.

Skozi moderiran proces bodo udeleženci tekom dneva izmenjevali dobre prakse in si prizadevali najti poti do uresničitve vizije močnega sektorja, ki zna in zmore odgovarjati na izzive časa in potrebe mladih. Naslovili so 10 področji:

Udeleženci so se o naštetih tematikah posvetovali v delovnih skupinah, zaključke svojega dela pa so v plenarnem delu predstavili panelu zunanjih strokovnjakov in predstavnikov Urada RS za mladino, ki so ga sestavljali: mag. Tina Kosi, Aleš Susman, Andraž Zgonc, Veronika Vodlan in Jan Peloza.

Od leve proti desni: Veronika Vodlan, Andraž Zgonc, Tina Kosi, Jan Peloza in Aleš Susman

Posveta se je udeležil tudi minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Igor Papič, ki je na dogodku sodeloval v dialogu z udeleženci. Izrazil je svojo podporo mladinskemu sektorju in dejal, da je odprt za dialog in predloge s strani mladinskega sektorja.

dr. Igor Papič

Nacionalni posvet mladinskega sektorja se je zaključili s podelitvijo Državnih priznanj v mladinskem sektorju. Letošnji prejemniki priznanj so:

Alenka Oblak – prejemnica državnega priznanja za kakovostno in uspešno delo v daljšem časovnem obdobju v mladinskem sektorju.

Društvo Center za pomoč mladim – prejemniki državnega priznanja za izvedbo izredno uspešnega oziroma odmevnega in koristnega projekta v mladinskem sektorju – Naročnine na globoke vsebine.

TiPovej!, zavod za ustvarjalno družbo – prejemniki državnega priznanja za izvedbo izredno uspešnega oziroma odmevnega in koristnega projekta v mladinskem sektorju – Mladi sooblikujejo mesta učenja ali City of Learning.

Več o prejemnikih državnih priznanj, njihovem delu in projektih lahko preberete tukaj.