Nacionalni posvet mladinskega sektorja

Pobude Nacionalnega posveta mladinskega sektorja

25. 11. 2022 avtor: Uredništvo

V torek, 22. 11. 2022 je Festivalni dvorani v Ljubljani Mreža KROJ ob podpori Urada za mladino RS organizirala letni posvet mladinskega sektorja z naslovom »Krojimo mladinski sektor«. Na dogodku so se zbrali predstavniki mladinskih organizacij, mladinski delavci in drugi akterji s področja izvajanja mladinskega dela. Skozi moderiran proces so izmenjevali dobre prakse in si prizadevali najti poti do uresničitve vizije močnega sektorja, ki zna in zmore odgovarjati na izzive časa in potrebe mladih.

Mladinski delavci in predstavniki mladinskih organizacij so se v sklopu posveta razporedili v deset delovnih skupin, v katerih so razpravljali o različnih področjih mladinskega dela in sektorja. Predstavljamo pobude, ki so jih oblikovali tekom dela po skupinah.

Več mladinskega dela v mladinsko delo

Izpostavili so, da se mladinsko delo izvaja na dveh nivojih. Na nivoju direktnega dela z mladimi, kjer prevelika profesionalizacija ni niti zaželena, saj spontanost in prilagodljivost ustvarjata mladim prijazno, varno okolje in tako mladim omogoča izražanje in ustvarjanje. Na nivoju administativnega dela, ki je potrebno za ohranjanje podpornega okolja za mlade.

Zagovarjajo povezovanje formalnega in neformalnega sistema. Več neformalnega izobraževanja v formalno izobraževanje, kar bi omogočilo tako izvajanje v zunanjih prostorih, kot tudi gradnjo ozaveščanja o prostorih in programih, namenjenih oblikovanju mladih.

Več mladinskega dela v mladinsko delo lahko dosežemo z gradnjo podpornega okolja za:

Mladinske organizacije so vse manj zanimive glede na ostalo ponudbo na trgu, ki obkroža mlade

Organizacije med seboj vodijo „boj za mlade“. Mladinski sektor tekmuje z velikimi korporacijami, ki mladim zagotavljajo hitro doseganje zadovoljstva, brez veliko truda in angažmaja. Mladinski sektor začenja uporabljati enake forme za doseganje ciljev, kar vodi v izgubu identitete. Ker se v svojem delu morajo bojevati tudi za finance in obstoj, postajajo računalniški delavci in svojo energijo preusmerjajo v birokracijo.

Odgovornost sektorja:

Odgovornost izven sektorja:

Mladinski sektor potrebe mladim kar pripiše in se premalo o njih pogovarja in v njih poglablja

Kako pridemo do potreb mladih, ki bodo res relevantne?

Pobude:

Promocija mladinskega dela je postala obvezen element mladinskega dela

V večjih medijih ni veliko poročanja o delu našega sektorja. V nacionalnem mediju ni veliko prostora za mladinsko delo. Veliko jih ima probleme v mestnih/večjih občinah, kjer informacije o mladinskem delu ne dosežejo ljudi. V tem okolju lokalni mediji namreč nimajo tolikšne teže, kot na bolj ruralnem območju.

Bolj kot napredujemo, večji je pritisk na mladinske delavce, da za promocijo uporabljajo vsa možna sredstva – družbena omrežja itd … To pa je lahko že za manjše društvo dela za polni delovni čas. Vodenje promocijskih aktivnosti in urednikovanje je posledično res težava …

Pobude: 

Neformalno izobraževanje in priložnostno učenje sta se z digitalizacijo preveč približala formalnemu izobraževanju

Pobude:

Pomembno je, da se poklic mladinskega delavca ceni

Mladinski delavci morajo imeti številne kompetence, ki jih razvijajo skozi neformalno izobraževanje, prostovoljno delo in različne izkušnje dela z mladimi. Te kompetence se dajo prenesti v druga delovna okolja, zato je to odlična odskočna deska za mlade na začetku karierne poti. Hkrati pa potrebujemo tudi mladinske delavce, ki bodo ostali v sektorju in jih moramo “nagraditi” z ustreznim plačilom in poskrbeti, da ne izgorijo.
Nesprejemljivo je, da imata mladinski delavec in čistilka enako plačo, glede na to da prevzema mladinski delavec zelo veliko odgovornost pri delu z mladimi.

Pobude:

Poklicni standard NPK Mladinski delavec je potrebno dopolniti z novimi kompetencami

Pobude:

•skrb za duševno zdravje mladih in svoje lastno;

•razumevanje družbenega konteksta, osnovna državljanska pismenost, opolnomočenje mladih za delovanje v družbi;

•prisotnost in delovanje v prostorih, kjer so mladih (npr. ulica, splet).

Potrebujemo podporno okolje, ki bi negovalo mladinskega delavca, da ne bi izgorel

Pobude:

Ključno je redno in kvalitetno usposabljanje mladinskih delavcev in vodij organizacij

Potrebno je redno spremljanje dogajanja – odgovor na izzive družbe – stalno spremljanje, posodabljanje (npr. ko so prišla soc. omrežja jih je sprva marsikdo »ignoriral«, potem pa ugotoviš, da so mladi tam in je to neizogibno).

Usposabljanje za vodje – kjer delaš na razvoju, viziji. Potreben razvoj vodstvenih kompetenc:  kadrovski problemi, projektni menedžment, koordinacija, menedžment, poznavanje organizacije dela, razumevanje vsebin, vodenje tima, pravno-finančni postopki:

Pobude:

Bolj prodoren mladinski sektor – potrebno je višanje prepoznavnosti sektorja

Pobude: