Mladinsko delo

Etični kodeks za mladinsko ulično delo

30. 12. 2022 avtor: Zavod BOB

Objavljamo Etični kodeks mladinskega uličnega dela, ki je dostopen in zavezujoč za vse sodelujoče pri delu Mreže Mlada ulica (tj. prostovoljke_ce, ulične delavke_ce, strokovne sodelavke_ce, sodelujoče člane_ice mrežnih organizacij).

Kodeks ni dokončen. Z novimi spoznanji in izkušnjami se smiselno dopolnjuje in spreminja.

Mreža Mlada ulica deluje na področju mladinskega dela z osnovnim pristopom, ki ga imenujemo mladinsko ulično delo. Mladinsko ulično delo je oblika zagotavljanja mladinskega dela, ki poteka na ulici, tj. na ustaljenih in novo nastajajočih zbirališčih mladih. Mladinsko ulično delo zajema delo mladih na ulici za mlade. S takim načinom dela vzpostavljamo stik z mladimi, ki niso organizirani v formalno/e skupino/e, obenem pa so kot skupina/e lahko izključeni iz javnega družbenega diskurza, ki se nanje nanaša.

Temeljni elementi mladinskega uličnega dela so:
a) delovanje v izven institucionalnem okolju,
b) opredeljen namen in cilji aktivnosti mladinskega uličnega dela,
c) način dela, ki upošteva pravila ulice in
d) razumevanje ulice kot prostora priložnosti za soustvarjanje.

Trenutno Etični kodeks sestavlja 14 osnovnih načel, ki so nastala s spoznanji in izkušnjami mladinskih uličnih delavk_cev Mreže Mlada ulica. Preberete si jih lahko na naslednji povezavi.

Več o aktivnostih Mreže Mlada ulica lahko najdeš na Facebooku ali Instagram profilu (mmu_ulicnodelo).

Sofinanciranje
Sofinancerji