Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Prostovoljstvo

Slovenska filantropija

Slovenska filantropija - Združenje za promocijo prostovoljstva, je humanitarna organizacija, si preko dejavnosti promocije prostovoljstva prizadeva za dvig kvalitete bivanja v skupnosti in zagovorništva socialno šibkejših. Na spletni strani prostovoljstvo.org, ki jo upravlja Slovenska filantropija, boš našel_a vse pomembne novice s področja prostovoljstva.

MIC (program POTA)

Program POTA v poletnih mesecih mladim prostovoljno delo na projektih po celem svetu. Nameni programa so nudenje priložnosti za delo na konkretnem projektu, zbiranje denarne pomoči za gostitelje, deljenje izkušnje s čim širšim krogom ljudi ter priložnost za medkulturno učenje. Delo v državah v razvoju da mladim edinstveno izkušnjo stika z drugačno kulturo, z ljudmi, ki so bogati bolj duhovno kot materialno. Od leta 2017 program POTA deluje v Skupnosti katoliške mladine, Društvu SKAM.

Prostovoljstvo v mladinskih centrih

Mladinski centri po Sloveniji omogočajo odlične priložnosti za razvoj kompetenc in pridobivanje novih znanj ob podpori mladinskih delavcev. Priložnosti za prostovoljno delo obsegajo od individualnega do skupinskega dela, vodenja delavnic in projektov, druženja z mladimi in razvijanja lastnih idej.  V mladinskih centrih se lahko mladi tudi vključujejo v projekte mednarodne mobilnosti programa Erasmus + Mladina in Evropske solidarnostne enote ter postanejo mednarodni evropski prostovoljci in s tem pridobijo neprecenljive mednarodne izkušnje. 

↓ Prostovoljstvo ↓ Prostovoljstvo ↓ Prostovoljstvo ↓ Prostovoljstvo