Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Prostovoljstvo

Movit

Zavod za razvoj mobilnosti mladih Movit izvaja naloge Nacionalne agencije programov EU na področju mladine. Erasmus+ je program EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2021–2027. Movit kot nacionalna agencija za program Erasmus+: Mladina znotraj splošnega programa Erasmus+ torej pokriva področje mladine, kar vključuje ukrepe mladinskih izmenjav, mobilnosti mladinskih delavcev in aktivnosti udejstvovanja mladih v okviru ključnega ukrepa 1 programa ter partnerstva za sodelovanja na področju mladine v okviru ključnega ukrepa 2, kar vključuje sodelovalna partnerstva in manjša partnerstva.

Program Evropska solidarnostna enota predstavlja enotno vstopno točko za solidarnostne aktivnosti. Namenjen je mladim med 18. in 30. letom starosti, ki iščejo možnost, da bi pomagali širši skupnosti v Evropi in zunaj nje. Odpira več in boljše priložnosti, ki zajemajo najrazličnejša področja, kot so vključevanje migrantov, okoljski izzivi, preprečevanje naravnih nesreč, izobraževanje, mladinske dejavnosti in humanitarna pomoč. Mladim ponuja priložnosti za udejstvovanje v solidarnostnih aktivnostih, ki jim omogočajo, da se angažirajo v korist skupnosti ter pridobijo koristne izkušnje in kompetence za osebni, izobraževalni, družbeni, državljanski in poklicni razvoj ter s tem izboljšajo svojo zaposljivost.

Zavod Voluntariat

Zavod Voluntariat nudi celovito podporo prostovoljcem, posebno skrb namenja tudi socialno depriviligiranim skupinam prostovoljcev, organizira projekte prostovoljskega dela skupaj z lokalnimi organizacijami na področju varovanja naravne in kulturne dediščine, organizira izobraževanja in usposabljanja prostovoljcev in njihovih mentorjev z namenom širjenja ideje prostovoljskega dela idr.

Za več informacij o mednarodnih programih na področju mladine najdeš tudi tukaj.

↓ Prostovoljstvo ↓ Prostovoljstvo ↓ Prostovoljstvo ↓ Prostovoljstvo