Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Podjetništvo

Vse več mladih se odloča za socialno podjetništvo, ki ponuja številne oblike zaposlitev in lažji prehod v kasnejša delovna razmerja. Za socialno podjetništvo je značilno, da gre za moderne in alternativne oblike poslovanja v razreševanju socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov družbe na inovativen način.

↓ Podjetništvo ↓ Podjetništvo ↓ Podjetništvo ↓ Podjetništvo