Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Podjetništvo

Vajeništvo je ena od oblik srednjega poklicnega izobraževanja, kjer dijak/vajenec pridobi znanja in spretnosti, ki so potrebne za opravljanje poklica in za nadaljnje izobraževanje. Vajeništvo izvajajo šole in podjetja ob podpori Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS). 

Vajenec se najmanj 40 % časa izobražuje v šoli in najmanj 50 % časa na praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu. Vpis v vajeniško obliko srednjega poklicnega izobraževanja je možen po zaključeni osnovni šoli. Po zaključku vajeništva, po opravljenih treh letnikih in opravljenem zaključnem izpitu, se vajenec lahko zaposli ali pa nadaljuje svojo izobraževalno pot v poklicno tehniškem izobraževanju.   
Vajeniška oblika izobraževanja prinaša številne pozitivne učinke, predvsem pa večjo usklajenost med izobraževanjem in potrebami na trgu dela. Prednosti vajeniške oblike izobraževanja so:

  • boljša usposobljenost glede na potrebe gospodarstva, 
  • lažji prehod iz izobraževanja na delo oziroma zgodnejša poklicna socializacija, 
  • zgodnejše zaposlovanje mladih in bolj usklajena ponudba in povpraševanje po kadrih, 
  • vajenec v času vajeništva spozna podjetje in podjetje spozna vajenca. 

MGRT v sodelovanju z GZS in OZS sofinancira ukrep spodbujanja poklicnega in strokovnega izobraževanja v vajeniški obliki, s ciljem zagotovitve kakovostnih učnih mest v podjetjih in spodbujanja podjetij, da sodelujejo v procesu oblikovanja prihodnjega kadra za potrebe gospodarstva. 

Trenutno imamo v vajeniškem programu 14 poklicev: oblikovalec kovin – orodjar, mizar, gastronomske in hotelirske storitve, kamnosek, slikopleskar - črkoslikar, stojni mehanik, papirničar, steklar, zidar, elektrikar, mehatronik operater, klepar-krovec, avto serviser in avto karoserist. V šolskem letu 2021/2022 je v vajeniški program vključenih 21 šol iz desetih regij. 

V okviru ukrepa sofinanciramo del stroškov delodajalcev, povezanih s praktičnim usposabljanjem vajencev, in sicer stroške prehrane in prevoza. 

V šolskem letu 2020/2021 je imelo 352 dijakov sklenjeno vajeniško pogodbo, namenili pa smo 258.336 EUR. V šolskem letu 2021/2022 za ta ukrep namenjamo 340.000,00 EUR, poraba sredstev pa je odvisna od števila sklenjenih vajeniških pogodb.

Na spletni strani mlad.si lahko uredite spletne povezave vezane na potrošnike, in sicer:

↓ Podjetništvo ↓ Podjetništvo ↓ Podjetništvo ↓ Podjetništvo
Izobraževanje / Dopisniki

Obvladaj Linkedin

Delavnica za tiste, ki želijo širiti mrežo poslovnih partnerjev s platformo Linkedin pa s svojimi objavami ne dosegajo želenih rezultatov.