Aktivno državljanstvo / Kohezijska politika

Javna debata z mladimi: Migracije, populizem in sovražni govor

5. 6. 2019 avtor: Pekarna Magdalenske mreže Maribor

Pekarna Magdalenske mreže med aprilom in novembrom 2019 izvaja projekt “Na polovici poti, ki ga podpira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru prizadevanj za ozaveščanje mladih o spoštovanju in sprejemanju različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov.

V okviru projekta je v maju v sodelovanju z Za in proti, zavodom za kulturo dialoga, na Prvi gimnaziji Maribor potekala javna debata z mladimi. Skozi debaterske aktivnosti mladi urijo svoje retorične, argumnetacijske sposobnosti, pridobivajo informacije o svetu ter razvijajo krtično mišljenje. V formatu svetovne šolske debate so razpravljali o izhodiščni tezi “Socialna omrežja bi morala cenzurirati sovražni govor”. Na debati mladi nujno ne zastopajo svoji stališč, ampak stran, ki jim je bila dodeljena. Šlo je za kritičen poseg mladih v javni prostor in prevladujoč nekritičen govor o migracijah, refleksijo najbolj pogostih pojavnih oblik vzpodbujanja svoraštva in ostalih diskriminatornih praks na socialnih omrežjih. Ogledate si lahko posnetek in argumente, ki so jih mladi v treh pet-minutnih govorih nanizali za in proti temu, da bi bilo sovražni govor potrebno cenzurirati.