Izobraževanje / Mladinsko delo

Kaj se šole lahko naučijo od mladinskega sektorja o učenju na prostem?

30. 8. 2023 avtor: Socialna akademija
učenje na prostem

Šole se lahko pri snovanju kakovostnega pouka na prostem, ki bo odgovarjal na izzive 21. stoletja, veliko naučijo tudi od drugih akterjev. Tudi od takšnih, ki ne delujejo neposredno v formalnem šolskem sistemu, kot so mladinske organizacije in organizacije za mlade.

V okviru projekta School21 smo zato raziskali tudi programe neformalnega izobraževanja za mlade. Zanimalo nas je, s kakšnimi pristopi ti programi naslavljajo kompetence 21. stoletja, ki smo jih v okviru projekta predhodno prepoznali kot najpomembnejše.

Izvedli smo 7 polstrukturiranih intervjujev z izkušenejšimi mladinskimi delavci, ki tovrstne programe snujejo. Gre za polje mladinskega dela, ki je v Sloveniji opredeljeno kot »organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti« (Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju).

Akterje na polju mladinskega dela pa smo za raziskavo izbrali, ker:

V raziskavi smo ugotovili, da so ključni elementi pri naslavljanju omenjenih kompetenc naslednji:

Raziskavo lahko v celoti preberete na tej povezavi.

Več o projektu Scool21 pa si lahko preberete tukaj.