Aktivno državljanstvo / Kultura

Kultura, umetnost in izobraževanje

29. 12. 2022 avtor: Zavod BOB

Projekt #CultureYouthLab Erasmus+ Zavoda BOB je bil oblikovan kot odziv na izredni razpis Erasmus+ Covid19 2020, katerega motivacija je bila zaskrbljenost Evropske komisije glede pomanjkanja umetniških in kulturnih dejavnosti zaradi pandemije.

Asociación Navarra Nuevo Futuro že več kot desetletje spodbuja in eksperimentira z metodologijami, ki skušajo povezati umetniško ustvarjanje z družbeno-izobraževalnimi dejavnostmi, in izmenjuje podobne prakse z evropskimi partnerji iz #CultureYouthLab.

Ta projekt je del daljšega procesa in izraža priložnost za predstavitev, sistematizacijo in poglobitev odnosa med kulturo in izobraževanjem. Poleg tega so se osredotočili na uporabo umetniškega ustvarjanja kot katalizatorja za aktivacijo in emancipacijo mladih ter na ustvarjanje kulture, ki bo mlade spremljala na njihovih življenjskih poteh.

Čeprav pogosto govorimo o inovativnosti, je bil kulturni izraz že tradicionalno del šolanja in neformalnega izobraževanja. Priljubljeni so bili lokalni pevski zbori in plesi, ljudje pa so imeli priložnosti, da so se skupaj umetniško izražali. Dostop do večine akademskih umetnosti je bil prek glasbenih in umetniških šol. Toda na neki točki je bil odnos med izobraževanjem in umetnostjo prekinjen: to je pomenilo večjo prefinjenost in specializacijo na obeh področjih, vendar je do tega prišlo na škodo umetnosti in kulture. Zato se moramo sedaj opomniti glede pomena ustvarjanja interdisciplinarnih učnih priložnosti, v katerih lahko mladim ponudimo priložnosti za lastno izražanje, s katerimi lahko osmislijo svet, ki jih obdaja. Ponujamo tudi nove načine premišljevanja o realnosti in gradnji skupnosti.

Poleg tega, da je umetniško ustvarjanje osnovna človeška potreba, je lahko tudi močno orodje za učenje. Z umetnostjo lahko komuniciramo na načine, s katerimi se ne moremo izražati z jezikom: delimo lahko ideje o drugačni prihodnosti, razširimo poglede, delimo neotipljive ideje in izkušnje. Kultura nam lahko pomaga prepoznati in urediti skupne cilje ter nam omogoči, da prispevamo k družbi in prihodnosti skozi lastni subjektivni pogled. Umetniške stvaritve nam omogočajo, da uprizorimo naše doživljanje v nekaj, kar je mogoče prikazati in predstaviti v javnosti. To lahko pomaga pri tkanju odnosov in vezi naklonjenosti med ljudmi ter jih opolnomoči za spreminjanje sveta in umetniško delovanje.

Rezultati

#CultureYouthLab želi prispevati k spremembam z izmenjavo najboljših praks in metodologij, katalogiziranjem in izpopolnjevanjem oblik vrednotenja ustvarjalnih, kulturnih in umetniških procesov iz različnih držav in kulturnih pogledov. V ta namen so pripravili tri publikacije: 1. metodološki priročnik, 2. zbir dobrih praks in 3. priročnik za evalvacijo. Vse tri publikacije in drugo gradivo je na voljo TUKAJ. Upamo, da bodo publikacije navdihujoče, da bodo prispevale k utrjevanju izobraževalno-umetniških praks ter pomagale mladim pri razvoju in rasti z uresničevanjem njihovega umetniškega potenciala.

Organizacije, ki so prispevale k publikacijam, so CAI International/Street Work Training Institute de Portugal, Mládež ulice iz Slovaške, Zavod Bob iz Slovenije in ANNF iz Španije in The Basque Country University (UPV-EHU Faculty of Education, Bilbao).

Jon Echeverria, Asociación Nuevo Futuro

Projekt je sofinancirala Evropska komisija. Publikacija odraža zgolj mnenje avtorjev, Evropska komisija ne nosi odgovornosti za vsebine, ki jih publikacija vsebuje.