Prostovoljstvo

Mednarodni dan prostovoljstva – Skupaj ukrepajmo zdaj

5. 12. 2022 avtor: Uredništvo

Mednarodni dan prostovoljstva je priložnost, da so v ospredje postavljeni prostovoljci in njihov pomen za blaginjo družbe, zato prostovoljske organizacije letos s sloganom “Skupaj ukrepajmo zdaj” poudarjajo njihovo vlogo pri krepitvi solidarnosti.

Prostovoljstvo ima v Sloveniji dolgo in bogato tradicijo. Gre za nesebično delovanje posameznikov, ki prispeva k razvijanju vrednot solidarnosti in medsebojnega povezovanja. Organizirano in kakovostno prostovoljstvo se lahko hitro in učinkovito odziva na potrebe okolja ter s tem omogoča lažje soočanje z aktualnimi družbenimi izzivi tako v lokalni skupnosti kot na nacionalni ravni. Pomembna prednost prostovoljstva je v povezovanju različnih generacij, prostovoljstvo namreč ne pozna starostnih omejitev. Mladi si z opravljanjem prostovoljskega dela nabirajo neprecenljive izkušnje, starejši pa prenašajo svoje znanje in izkušnje na mlajše generacije.

Podatki iz Skupnega poročila o prostovoljstvu za leto 2021 kažejo, da je v preteklem letu v Sloveniji delovalo skoraj 189 tisoč prostovoljcev, opravili so več kot devet milijonov ur prostovoljskega dela. Ocenjena vrednost prispevka prostovoljskega dela k družbeni blaginji je več kot 97 milijonov evrov. Analiza podatkov za leto 2021 je ponovno pokazala, da je najmanj organiziranega in zabeleženega prostovoljstva med mladimi – število prostovoljcev do 18. leta (6 odstotkov) in število prostovoljcev v starostni skupini od 18. do 30. leta (9 odstotkov). Iz podatkov je razvidno, da veliko mladih prostovoljcev deluje v organizacijah s prostovoljskim programom – v javnih zavodih; predvsem osnovnih šolah.

Da so prostovoljske organizacije izjemno pomemben partner v družbi, je že večkrat poudarila tudi ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, saj s svojimi aktivnostmi bogatijo družbo, zato jim bodo na ministrstvu v prihodnje dali še dodatno težo ter bodo skupaj z njimi pripravili posebno strategijo razvoja prostovoljskih organizacij.

Med strateškimi cilji prve vladne Strategije razvoja Nevladnih organizacij in prostovoljstva sprejete v letu 2018 je tudi kakovostno organizirano in trajnostno naravnano prostovoljstvo, ki je široko prepoznano kot vrednota in pomembno prispeva k družbeni blaginji. Strategija poudarja, da je treba vzpostaviti mehanizme, ki bodo prispevali k večji prepoznavnosti in krepitvi organiziranega prostovoljstva po posameznih področjih tako na lokalni kot nacionalni ravni. Pri tem je treba posebno pozornost nameniti spodbujanju mentorstva in koordinacije prostovoljcev, razvoju raznolikih oblik prostovoljstva ter priznavanju s prostovoljstvom pridobljenih kompetenc, za kar strategija predvideva več ukrepov. V letu 2023 bo ministrstvo pričelo s pripravo Strategije razvoja prostovoljstva do leta 2028, proces bo vključujoč in bo vključeval najširši krog deležnikov.

Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva je Slovenska filantropija pripravila Forum prostovoljstva, katerega tema je bila Vključenost in raznolikost mladih prostovoljcev. Več o Forumu in okrogli mizi, ki je potekala v sklopu prireditve lahko preberete tukaj.

Iskalnik prostovoljskih del najdete tukaj. Več o prostovoljskih priložnosti v Evropi pa tukaj.

Vir: Ministrstvo za javno upravo