Kultura

Mlad.si in 58. Festival Borštnikovo srečanje: Mlado gledališče 2.0. s primeri dobre prakse za mlade v občinstvu

23. 5. 2023 avtor: Jerneja Potočnik
mlado gledališče

Mladinski delavci, učitelji, vzgojitelji in vsi, ki se srečujete z mladimi – na kaj pomislite, ko vam kdo omeni besedo »gledališče«? Na udobne stole, temo, oder in kakšno urico miru ter užitka? Kaj pa, če je lahko gledališče nekaj več … Nekaj, kar uspešno naslovi mladim pomembne teme, jih opolnomoči za vsakdanje življenje, aktivno vključi v umetniški proces in iz njih napravi trajno gledališko občinstvo?

Mlado gledališče 2.0. dokazuje prav to – gledališče za mlade vseh starosti je svojevrstno področje, ki zahteva poglobljeno razumevanje mladih umov in vseh njihovih plasti, a hkrati področje, ki je s svojo dejavnostjo ključno za izgrajevanje prihodnjih generacij gledališkega občinstva. Kako? So gledališki stoli in odrske deske dovolj?

Primeri dobre prakse različnih gledališč in organizacij, ki so zbrani v sveže predstavljenem priročniku, kažejo, da je lahko mlado gledališče – gledališče za mlade – več kot to.

Tako so udeleženci okrogle mize na uvodnem dogodku usposabljanja Mlado gledališče 2.0. v okviru 58. Festivala Borštnikovo srečanje vsak na primeru aktivnosti svoje ustanove prikazali, na kako različne načine delujejo sodobni ustvarjalci gledaliških vsebin in kako premišljeno ter spretno se uspejo približati mlademu gledalcu, ga aktivno vključiti gledališki proces ter v njem vzbuditi željo po kulturnih doživetjih v prihodnosti.

Od »predstave«, ki jo ustvarja obiskovalec sam, do potujočega karavana, Lutkovnega drobnogleda …

Navzoči smo uspeli spoznati Gledališče DRAK s svojimi interaktivnimi instalacijami, med katerimi izstopa Tovarna utopije, ki si jo imamo priložnost ogledati tudi v Mariboru. Tako je Tovarna utopije, kot pove eden od njenih avtorjev – Tomáš Jarkovský – z instalacijami gledališka predstava, v kateri je igralec prav vsak od obiskovalcev, občutja in detajli »gledališke predstave« pa so za vsakogar drugačni in neponovljivi.

Podobno edinstveno je tudi gledališko ustvarjanje v okviru projekta Moetivi karavan, pove Dominika Špalkova iz ProFitArt. Projekt se s potujočim karavanom neposredno približa svojemu občinstvu ter izvede svojo predstavo bodisi sredi študentskega kampusa ali pa sredi Židovskega trga v Mariboru.

Svojstven primer je tudi romunsko Gledališče za otroke in mlade GONG iz Sibia, ki, kot to predstavi direktor Adrian Tibu, mladim v svojem gledališču ponuja varen prostor za spoznavanje odrskih desk, učenje veščin nastopanja, kreativno in poglobljeno predelovanje najstniških izkušenj ter neposredno sodelovanje v gledaliških predstavah, kot je tudi sodelovanje romunskih dijakov v videoelementih predstave Dokaži!, ki sodeluje na 58. Festivalu Borštnikovo srečanje.

mlado gledališče
Otvoritveni dogodek projekta Mlado gledališče 2.0.

Posebnih pristopov za delo z otroki in mladimi se poslužuje tudi naše Lutkovno gledališče Maribor, ki, kot opiše Tanja Lužar, z Lutkovnim drobnogledom mlademu občinstvu približa lutke različnih vrst, jih s pogovori po predstavah spodbudi k aktivnemu doživljanju ogledanega ter z muzejem lutk postavi celo v vlogo lutkarjev.

Primeri dobrih praks kot dokaz moči gledališča

Ti in še mnogi drugi primeri dobrih praks so iztočnica, s katero želi Mlado gledališče 2.0. vse, ki se srečujejo z mladimi, spodbuditi, da kulturo, predvsem pa gledališko dejavnost dojamejo kot priložnost za opolnomočenje mladih na številnih področjih, s tem pa tudi kot priložnost za izgradnjo vedoželjnih, trajnih mladih občinstev.


Zakaj Mlado gledališče?

Cilj programa je razvijati identiteto, sebstvo in moralno samopodobo mladih ter kreirati trajna gledališka občinstva. To je mogoče doseči s poglobljenim gledališkim opismenjevanjem in razvijanjem gledališke pismenosti. Mladi gledalci so pri programu aktivno vključeni in sooblikujejo umetniške vsebine ter s tem razvijajo lasten ustvarjalni in osebnostni potencial.

Kaj vse ponuja Mlado gledališče?

Kaj vse si v sklopu 58. Festivala Borštnikovo srečanje ter še posebej programa Mlado gledališče ogledati? Prebrskaj URNIK ter si v svoj koledar zabeleži predstave, ki so označene z rožnatim pravokotnikom z napisom Mlado gledališče.

Program poteka v tesnem sodelovanju gledaliških producentov, vzgojno-izobraževalnih organizacij, mednarodnih platform ter vrhunskih ustvarjalcev. Mladi gledalci s svojo aktivno vlogo pri načrtovanju, snovanju, oblikovanju, vrednotenju in posredovanju umetniških vsebin razvijajo svoj potencial ter poglobljeno izkušnjo gledališča, ki jih krepi v trajen interes za umetnost.