Aktivno državljanstvo

Mladi in občina: skupaj za boljšo prihodnost

5. 5. 2022 avtor: Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina
Mladi in občina: skupaj za boljšo prihodnost

V preteklih mesecih so v luči pripravljajoče se strategije za mlade potekale delavnice za mlade v občinah Radlje ob Dravi in Radovljica. Mladi med 15. in 29. letom starosti so na participatornih delavnicah podali svoje predloge ukrepov, ki bi lahko ključno vplivali na njihovo življenje in razvoj v lokalnem okolju. Med najpomembnejšimi področji, katerim velja posvečati največ pozornosti, so po oceni mladih zaposlovanjeizobraževanjestanovanjska problematika in kakovostno preživljanje prostega časa mladih. V luči posledic epidemije Covid-19, ki je pomembno vplivala na življenje vseh nas, predvsem pa mladih, slednji niso pozabili niti na zdravje. Ob tem je bila posebna pozornost posvečena duševnemu zdravju mladih.

V nadaljevanju bodo vsi zbrani predlogi na delavnicah predani predstavnikom obeh občin. Tako v občini Radovljica kot v občini Radlje ob Dravi bodo ključni predlogi kot ukrepi zapisani v Strategijo za mlade, ki predstavlja pomemben dokument tako za mlade kot za občino, saj začrta njeno delovanje za srednjeročno obdobje.