Okolje in trajnost / Organizacije za mlade

Mladi z zahtevami do bolj trajnostnega življenjskega sloga

31. 8. 2023 avtor: Zavod BOB
trajnostni življenjski slog

Čeprav je v družbi tradicionalno, da se glas mladih pogosto presliši ali se jim prisluhne le v času nabiranja političnih točk, se mladi, ki jim je mar za okolje, ne dajo! V okviru projekta Trajnostna LivadaLAB so mladi izpostavili več predlogov, ki jih imajo za odločevalce na lokalni in nacionalni ravni. Pri analizi predlogov smo ugotovili, da lahko predloge razvrstimo v pet področij.

Ti so gradnja, mobilnost, odpadki, hrana in drugo. Na področju gradnje so mladi opozarjali na namensko rabo zemljišč in zahtevali večji okoljevarstveni nadzor nad državnimi gradbenimi projekti. Na področju mobilnosti si mladi želijo predvsem krepitev in nadgradnjo javnih prevozov in urejanje mestne ter medmestne infrastrukture za uporabo kolesa. Na tretjem področju odpadkov pričakujejo od odločevalcev podpiranje lokalnih izmenjevalnic ter trgovin brez embalaže. Na področju hrane pa predvsem želijo, da bi odločevalci podprli prehranjevanje z lokalno pridelano hrano.

Mladi in organizacije s področja varovanja okolja so odločevalcem iz Mestne občine Ljubljana in Ministrstva za okolje, podnebje in energijo so 12. maja 2023 predstavili svoje predloge in debatirali o njih na Zavodu Bob. Tako lokalni kot nacionalni odločevalci so bili naklonjeni dialogu in sodelovanju z mladimi tudi v prihodnje. Nas pa zanima, kaj od predlogov bodo upoštevali pri svojem delu oziroma kateri se bodo realizirali v relativno kratkem času.

Projekt Trajnostna LivadaLAB se (žal) bliža koncu. Veliko je novih uvidov in idej. Nekatere zamisli lahko mladi realizirajo samostojno, za druge pa bo potrebna pomoč odločevalcev. Naj zeleno ne bo samo krilatica, ampak dejanski preobrat v naših mislih in vsakdanu. V sklopu projekta Trajnostna LivadaLAB smo organizirali dogodke kot so: izmenjevalnica oblačil, izmenjevalnica knjig, izmenjevalnica semen in sadik, predavanja o samooskrbi; na številnih ekskurzijah pa smo si ogledali tudi najboljše slovenske prakse vezane na trajnost in okolje. Nam je mar za okolje. Postanite tudi vi naši zeleni prijatelji!

Več o zbranih predlogih si lahko preberete na tej povezavi. LivadaLAB lahko spremljate na FB ali IG. Projekt Trajnostna LivadaLAB je sofinanciral program Evropske unije Erasmus+ preko nacionalne agencije Movit.

Tina Spruk