Mladinsko delo

Mladinsko za lajf v 2022

27. 12. 2022 avtor: Zavod BOB

V letošnjem letu so na Zavodu Bob uspešno zaključili enoletni projekt Mladinsko za lajf, ki so ga izvajali skupaj z Javnim zavodom Mladi zmaji in Zavodom Nefiks v Ljubljani. Projekt sta sofinancirala Mestna občina Ljubljana in Urad RS za mladino.

Mladinsko za lajf je vključenim mladim omogočil, da so preko udeležbe spoznali mladinsko delo, pridobili pozitivne izkušnje ter gradili osebnostni in socialni razvoj.

Mladinsko za lajf

Komu je bil projekt namenjen?

 – mladim, ki si v prihodnosti želijo postati mladinski delavci

 – mladim, ki se želijo udeležiti aktivnosti mladinskega dela

Aktivnosti v 2022

V tem letu so izvedli več predstavitev mladinskega dela v okviru rednih vaj na fakultetah (FSD, FF UL in PF UP).

Izvedli so štiridnevni Trening za mladinsko delo na Zavodu Bob v Ljubljani in nudili mentorsko podporo mladim pri vključevanju v različnih organizacijah v Ljubljani.  

Mladinsko za lajf 2

V jeseni so organizirali več krajših tematskih dogodkov, katerih teme so bile določene glede na pobude mladih: Mladinsko je lahko trajnostno na Livada LABu, Priprava aktivnosti v mladinskem delu v MPM in ULCI, Intervizija v mladinskem delu v ČMC Bežigrad, Karierno svetovanje v mladinskem delu v MC Vič. 

V decembru so izvedli še Urbani tabor za mlade na Zavodu Bob, kjer so mladi prespali v mladinskem centru in reševali skupinske izzive ter delali na osebnosti rasti s poudarkom na obvladovanju stresa. 

Projekt Mladinsko za lajf so zaključili z zaključnim dogodkom Živo knjižnico o mladinskem delu v ULCI, kjer so tri mladinske delavke predstavljale svoje delo in delile izkušnje iz prakse. 

Doprinos projekta

Projekt pomembno doprinese k vključevanju mladih v mladinsko delo. Prepoznajo, da je ključno to, da mladi dobijo kvalitetno in kontinuirano podporo pri vključevanju. Hkrati menijo, da je trening za mladinsko delo, ki je del programa MZL, odlično zastavljen in mladim zares omogoči, da mladinsko delo spoznajo še preko neformalnega izobraževanja. 

Vtisi mladih o udeležbi v aktivnostih

Nekaj malega sem o mladinskem delu sicer že vedela, vsekakor je bila to super izkušnja, ki bi jo (mogoče le z drugo skupino ljudi, da pridobim nova poznanstva) sigurno ponovila. Če te zanima delo z mladimi vsekakor toplo priporočam! Zavod Bob in sodelujoči so baza znanja, ki jo je treba uporabiti! 🙂

Hvala za aktivnosti, ki odpirajo vrata v svet mladinskega dela in dela z mladimi. Dinamično, strukturirano in izačnjeno s smehom. Definitivno priporočam vsem, ki jih to zanima. 

Kaj sledi v 2023

Kljub temu, da se projekt zaključuje so se odločili, da najuspešnejše aktivnosti peljejo naprej v letu 2023. Načrtujejo izvedbo Treninga za mladinsko delo, nudenje mentorstva ter enodnevnih tematskih srečanj. Če te tovrstne aktivnosti zanimajo jim sledi na FB Zavoda Bob ter bodi obveščen_a o aktualnem dogajanju tudi v 2023. 🙂