Aktivno državljanstvo / Mladinski sektor

Počimo mehurčke: Kako krepiti dialog v skupnostih in med njimi?

1. 6. 2023 avtor: Socialna akademija
počimo mehurčke - ljudje stojijo v krogu, posnetek iz zraka

V okviru projekta Počimo mehurčke je izšel priročnik Počimo mehurčke: kako krepiti dialog v skupnostih in med njimi.

“Avtorji tega priročnika ne govorimo o milnih mehurčkih. Izraz mehurčki uporabljamo za zaprte klike ljudi, ki med seboj ustvarjajo močne subkulture in z drugimi oziroma z drugačnimi ne komunicirajo prav veliko.

Prav tako ne trdimo, da je potrebno te sociološke mehurčke za vsako ceno pokati. Identiteta posameznika se razvija prav skozi pripadnost določenim skupinam. Katoličani ali muslimani, skavti ali taborniki, meščani ali podeželani, konservativci ali naprednjaki, gasilci ali planinci – vse to smo tudi zato, ker svoj čas preživljamo v takšnih skupinah.

Vendar pa brez rednega dialoga z drugačnimi takšne skupine nazadujejo.”

Dialog kot način udejanjanja družbenih odnosov

Izkušnje soočenja z drugačnimi so lahko lepe in napolnjujoče, lahko pa so tudi zelo neprijetne. Za slednje pogosto velja, da niso le plod slabe komunikacije. V pogovore z drugačnimi že prihajamo z določenimi predznanji ali predsodki, morda tudi obremenjeni s kakšno slabo izkušnjo iz preteklosti.  

V takšnem primeru je na dialog smiselno gledati širše od zgolj komunikacije, in sicer nanj gledamo kot na različne oblike družbenih odnosov. 

Na podlagi izkušenj smo za potrebe tega priročnika člani projektne skupine sestavili spodnjo lestvico ravni dialoga med posameznimi skupnostmi:  

Pomislite na svoje odnose, na primer s šefom ali podrejenim, s sosedi, sošolci ali pripadniki drugačnih družbenih skupin iz soseske.  

Na katerih ravneh so vaši odnosi? Kaj bi lahko storili, da bi jih poglobili? 

Zgornje besedilo je le delček priročnika Počimo mehurčke. Vabljeni, da prelistate celotno verzijo! Brezplačno digitalno različico lahko prenesete na spletni strani Socialne akademije.