Aktivno državljanstvo / Angažiraj se

Potekalo je ustanovno srečanje kluba mladih svetnic in svetnikov Slo.

28. 3. 2019 avtor: Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina

Inštitut za mladinsko politiko je v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije organiziral prvo, ustanovno srečanje kluba mladih svetnic in svetnikov Slovenije.

Ustanovno srečanje se je začelo z nagovoroma direktorice Inštituta za mladinsko politiko, Nine Bavčar Čargo in predsednice Mladinskega sveta Slovenije, Anje Fortuna. Obe sta povedali, da se danes vse prevečkrat mlade označuje kot apatične, pasivne in nezainteresirane za družbeno in politično dogajanje. In vendar je danes v Sloveniji sto osemdeset mladih svetnic in svetnikov, ki sedijo v mestnih oziroma občinskih svetih in so dokaz, da mlade še kako zanima družbeno dogajanje ter da si mladi želijo sooblikovati prihodnost naše družbe in države.

Da so mladi aktivno in da imajo lokalne oblasti pomembno vlogo pri sooblikovanju mladim prijaznega okolja, sta se strinjala tudi mestni svetnik Mestne občine Ptuj, Andrej Čuš in župan Občine Medvode, Nejc Smole. Za tem je sledila še predstavitev karierne poti nekdanjega podpredsednika Mladinskega sveta Slovenije, danes odločnega župana Občine Ajdovščina, Tadeja Beočanina, ki je mlade svetnice in svetnike opomnil, da je za uspešno vodenje občine potrebno ubrati dinamičen pristop, ki odgovarja na aktualno problematiko tako mladih, kot tudi ostalih občanov.

Srečanje se je zaključilo z delavnico, kjer so mlade svetnice in svetniki aktivno sodelovali pri oblikovanju delovanja kluba. Tekom delavnico so v sproščenem duhu povedali svoje želje in pričakovanja, ki jih imajo do ustanoviteljev kluba. Inštitut za mladinsko politiko in Mladinski svet Slovenije vidijo kot dva pomembna partnerja, ki jim bosta nudila oporo in strokovno pomoč pri procesu oblikovanja mladinskih politik na lokalni ravni.