Zaposlovanje

Priložnosti za mlade v lokalnem okolju

16. 10. 2020 avtor: Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina

Mlad posameznik, ki na novo vstopa na trg dela se prvič sooča s situacijami, ki so mu bile do tedaj neznane. Prvi stik z delodajalcem, prvi razgovor, prva resna komunikacija, ki vodi do morebitne zaposlitve. Nekateri posamezniki si že tekom šolanja naberejo veliko izkušenj in kompetenc in jim dejanski vstop na trg dela ne predstavlja večjega problema, spet drugi se s tem srečujejo prvič in je vsaka pomoč ali namig na mestu. Situacije, s katerimi se mlad posameznik ob vstopu na trg dela sooča, so lahko polne izzivov, od potrebe po dodatnih znanjih, stresa, pomanjkanja ustreznih kontaktov in novih nejasnih občutkov.

Na Inštitutu za mladinsko politiko se zavedajo pomena zagotavljanja priložnosti za mlade in vzpostavljanja povezav, ki mladim odpirajo možnosti zaposlitve. 

V preteklosti so uspešno naslavljali problematiko zaposlovanja mladih in preko projekta mladim in lokalnemu okolju omogočali povezovanje, iz katerega je izšlo ducat zaposlitev in aktivno delovno telo Lokalno partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela.

Z namenom zagotavljanja priložnosti za mlade in njihovim trajnim vključevanjem na trg dela bo Inštitut za mladinsko politiko v prihodnjih mesecih (oktobru in novembru), v sklopu projekta »Fair employment« – Z mladinskim delom proti brezposelnosti mladih, izvajal zanimiva usposabljanja za krepitev kompetenc mladih. 

V sklopu projekta bodo mladi krepili svoje splošne in specifične kompetence. Usposabljanja bodo brezplačna in namenjena mladim posameznikom od 15. do 29.leta, ki si želijo nadgraditi svoje kompetence na različnih področjih in posledično postati bolj zaposljivi. Usposabljanja so ciljno usmerjena in posameznikom nudijo širok spekter znanj ter nadgradnjo kompetenc, obenem pa omogočajo spletanje novih vezi in poznanstev.

Kot poudarja Timo Rozman, vodja kadrovske službe v podjetju Incom se delodajalci vedno bolj odločajo koga zaposliti prav na podlagi veščin in kompetenc: »V okviru velikega podjetja so kompetence  drugačne kot v manjših podjetjih, kot najpomembnejše pa bi izpostavil: samoiniciativnost in prodornost, inovativnost in kreativnost, hitrost in fleksibilnost; timsko delo in sodelovanje, strateško planiranje,  podatkovno odločanje, sistemsko in analitično razmišljanje. Mladim bi svetoval, da vlagajo čas in energijo v pridobivanje ter širitev znanj ter vedenja, ki podpirajo navedene kompetence

Dejstvo, da so dodatne kompetence pri zaposlovanju mladih ključne izpostavlja tudi Ana Furlani iz kadrovske službe podjetja Mlinotest: »Svet se spreminja, hitro in včasih zelo nepredvidljivo, kar nam je dokazalo tudi letošnje leto, kar od podjetij zahteva odzivnost in prilagodljivost. Podjetja ustvarjamo ljudje in od nas, zaposlenih, je odvisno, kako uspešno se bomo kot podjetje prilagodili spremembam. Zato pri naših kandidatih za zaposlitev iščemo proaktivnost, iznajdljivost in prilagodljivost – kompetence, ki jih bodo mladi razvili in nadgradili v program »Fair employment«, katerega del je s ponosom tudi Mlinotest.«

Mladi, ki imate željo po nadgradnji svojih znanj in kompetenc ste vabljeni, da se prijavite na usposabljanja. Prijave potekajo preko spletnega obrazca.  

Vir: Inštitut za mladinsko politiko