Vključenost

Program Mladost na burji sklenil prvo leto delovanja

15. 7. 2020 avtor: Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina

Program Mladost na burji je izviren in edinstven rezultat sodelovanja različnih lokalnih akterjev, ki so svoje znanje, izkušnje ter vizije delili z Občino Ajdovščina in Inštitutom za mladinsko politiko ter skupaj zasnovali program, ki nagovarja otroke in mlade.

V okviru programa Mladost na burji mladi izvajajo aktivnosti na štirih področjih: Moja skupnost, Moj prijatelj, Moje zdravje in Moj poklic. V občini Ajdovščina jih prepoznavajo kot ključne za ustvarjanje prijaznega okolja in za razvoj lokalne skupnosti. Pridobljene izkušnje otrokom in mladim pomagajo pri odraščanju v zdrave, aktivne in solidarne posameznike, sposobne prevzemanja odgovornosti zase, za svoje bližnje in družbo kot celoto.

V letošnjem šolskem letu se je v program Mladost na burji vključilo skoraj 1700 otrok in mladih, ki imajo stalno prebivališče v občini Ajdovščina ali pa se v občini šolajo. Naloge in aktivnosti, ki jih udeleženci opravljajo so zelo raznolike, izvirne in poučne, njihova zahtevnost se s starostjo vključenih stopnjuje.

S trudom, vztrajnostjo in odločnostjo so izziv uspešno izpeljali številni otroci, učenci, mladi, učitelji in strokovni delavci. Simbolično so v ožjem krogu povabljenih gostov s slepnim dogodkom 22. junija zaključili program Mladost na burji za leto 2019/2020, v čudovitem naravnem okolju Hiše mladih v ajdovskih Palah.

Župan občine Ajdovščina Tadej Beočanin je ob tej priložnosti mlade udeležence nagovoril: “Mladi ste z družbeno koristnimi aktivnostmi pridobivali kompetence in krepili pripadnost lokalni skupnosti pri ustvarjanju boljšega okolja za življenje in razvoj. Ponosen sem, da občina Ajdovščina premore mlade, ki si želite spreminjati svet na bolje…” in iskreno čestital vsem prejemnikom priznanj ter mladim zaželel vedoželjnosti in uspeha tudi v prihodnje.

Vir in foto: Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina