Izobraževanje

Sadovi projekta Inkubator 4.0

4. 9. 2022 avtor: Socialna akademija

Socialna akademija je v preteklih dveh letih v svoje aktivnosti v usposabljanja za družbeno participacijo vključila 58 mladih iskalcev zaposlitve.

Ti so se na treh področjih, vodenje/menedžmentizvajanje usposabljanj in vodenje spletnih kampanj, najprej usposobili, nato pa soočili s konkretnimi izzivi, ki so jih izbrali sami ali pa so jih izbrali v sodelovanju z nevladnimi organizacijami.

Namen projekta Inkubator 4.0 je bil pomagati mladim aktivnim iskalcem zaposlitve pri vključevanju na trg dela, za kar smo razvili in izvedli tri sklope usposabljanj: Trening za vodje pobudTrening za voditelje usposabljanj in Trening za vodje kampanj. V okviru izvedenih usposabljanj so udeleženci razvili 22 pobud.

V projektu je nastalo kar nekaj vsebin za sopotnike mladim na karierni poti.

Pomembni rezultati projekta pa so še: