Mladinsko delo

Skupaj za kakovostno mladinsko delo na lokalni ravni

16. 11. 2023 avtor: Uredništvo
udeleženci konference europe goes local

Danes, v četrtek, 16. 11. 2023 je v Ljubljani potekala že četrta konferenca Europe Goes Local, z naslovom Skupaj za kakovostno mladinsko delo na lokalni ravni.

“Europe goes local postaja pomembna osnova za srečevanje odločevalcev na lokalni ravni s področja mladine. Temeljno mladinsko delo se namreč dogaja na lokalnem nivoju – tam kjer so mladi in kjer se razvijajo mladinske organizacije in organizacije za mlade. Veseli me, da občine vedno bolj razumejo in prepoznavajo pomen mladinskega dela ter se srečanj udeležujejo v vedno večjem številu,” je zbrane nagovorila mag. Tina Kosi, direktorica Urada Republike Slovenije za mladino.

mag. Tina Kosi
mag. Tina Kosi; Foto: Anže Grabeljšek/MOVIT

Udeleženci so srečanje začeli z živahno razpravo o tem, kaj vse se je na področju mladine in mladinskega dela zgodilo v njihovi občini, ki ji je sledila predstavitev rezultati ankete, ki jo je Zavod Movit opravil med organizacijami upravičenkami iz cele Slovenije o njihovih potrebah v lokalnem okolju. Organizacije, ki so že imele sprejet projekt v programih Erasmus+: Mladina in evropska solidarnostna enota, so v raziskavi izpostavili kako bi jih lahko občine še podprle pri delu. Predlagali so ukrepe na področjih:

Na tem mestu so predstavniki občini dobili priložnost, da med sabo delijo prakse, kako so omenjene izzive reševali na njihovih občinah.

koledar z dejavnostmi na področju mladinskega dela v občinah
Kaj vse se je na področju mladine in mladinskega dela dogajalo v občinah v letu 2023? Foto: mlad.si

V drugem delu konference je Polona Siter Drnovšek, zunanja sodelavka Zavoda Movit odgovorila na vprašanje: Kaj je zares kakovostno mladinsko delo? Izpostavila je elemente kakovosti v mladinskem delu, ki so:

Ob tem je poudarila, da so mladi najpomembnejši deležnik mladinskega dela – imajo svojo agendo in so odgovorni za njo, uresničujejo pa jo lahko v prostoru mladinskega dela. Občina, ki podpira mladinsko delo pa je razvojno naravnana občina in zaradi tega tudi bolj uspešna – postane občina, še bolj privlačna za življenje.

Mag. Tina Kosi, direktorica Urada Republike Slovenije za mladino je zbranim predstavila Strateški načrt Evropske agende o mladinskem delu v Sloveniji za obdobje 2022 – 2027/2032 in aktivnosti, ki se bodo v sklopu načrta izvajale. Ob predstavitvi je v luči porasta duševnih stisk med mladimi poudarila tudi učinke mladinskega dela, in sicer na podlagi raziskave o učinkih sofinanciranja projektov za mlade v Mestni občini Ljubljana. Raziskava je pokazala, da so mladi, ki so se udejstvovali v programih mladinskega dela v Ljubljani postali boljši v:

Pred zaključkom drugega dela konference je Meta Brečić Ločičnik, Zavod Movit, predstavila specifične ukrepe programov Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota, ki bi lahko bili zanimive za občine, in predstavila tri uspešno prijavljene projekte. Prvi projekt je projekt občine Trzin – mladincTrzin. Cilj projekta je vzpostaviti kontakt in dialog med mladimi in občino ter pridobiti prostore za udejstvovanje mladih. Naslednji predstavljeni projekt je bil Novi mladi demokrati, prijavljen s strani Zavoda PIP, v katerega je bila kot partner vključena tudi občina Maribor. S projektom so želeli pokazati, da so mladi lahko aktivni državljani, če se jih nagovori na primeren način in s primerno vsebino. Zadnji predstavljen projekt je solidarnostni projekt Na hrib!, ki ga je prijavil Klub litijskih in šmarskih študentov, s ciljem športne mobilizacije mladih, dijakov in študentov ter promocijo gibanja.

Tretji, zaključni del konference je bil namenjen pogledu naprej. Kaj bo na programu in katere priložnosti se obetajo pri Europe Goes Local na nacionalni in mednarodni ravni v letu 2024? Nadaljevala se bo individualna podpora občinam, prav tako bodo v naslednjem letu potekali tudi mednarodni študijski obiski (Portugalska, Hrvaška, Finska, Nemčija itd.) in usposabljanja. V začetku leta 2024 bo potekalo dvodnevno usposabljanje Zakaj, kdo in kako v mladinskem delu, proti koncu leta pa bo potekala tudi 5. nacionalna konferenca Europe goes Local.

V sklepni besedi je Uroš Skrinar, direktor Zavoda Movit, nacionalne agencije programov Erasmus:+ Mladina in Evropska solidarnostna enota izpostavil estonsko raziskavo o 5 mega trendih prihodnosti (staranje, digitalizacija, spremembe na trgu dela, podnebne spremembe in spremembe varnostnih razmer) ki bodo vplivale na mlade in mladinsko delo. Kako lahko na področju mladinskega dela odgovorimo na prihajajoče spremembe? S strateškim načrtom za izvajanje Evropske agende mladinskega dela v Sloveniji z dvema ključnima ciljema: kakovostno mladinsko delo in prepoznavanje in priznavanje mladinskega dela. Za konec je poudaril, da je participacija mladih tek na dolge proge in tudi če se zdi drugače, so mladi aktivni, vendar drugače kot včasih. Predvsem pa je potrebno v mlade vlagati in jih podpirati.

Uroš Skrinar, direktor Zavoda Movit
Uroš Skrinar, direktor Zavoda Movit, nacionalne agencije programov Erasmus:+ Mladina in Evropska solidarnostna enota; foto: mlad.si

Europe goes Local je projekt evropskega sodelovanja za razvoj in krepitev lokalnega mladinskega dela. Cilj projekta je okrepiti skupnost praks mladinskega dela na lokalni ravni v skladu z evropsko agendo za mladinsko delo ter z vidika občin in lokalnih akterjev mladinskega dela. Projekt se financira s prispevki sodelujočih nacionalnih agencij v okviru programa Erasmus+ (dejavnosti usposabljanja in sodelovanja) in/ali evropske solidarnostne enote (dejavnosti mreženja).