Mladinska politika / Vključenost

Snovanje perspektivne prihodnosti za vse

7. 7. 2020 avtor: Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina

Na Inštituta za mladinsko politiko v občini Semič, so ugotovili, da nekajmesečna t.i. socialna distanca ni odtujila mladih in lokalnih oblasti, ki so se v letošnjem letu odločili, da bodo pristopili k (bolj) sistematičnemu urejanju področja mladine. Ravno v času karantene so uspešno izvedli analizo Mladi v občini Semič, pri čemer so k odgovarjanju na obsežen vprašalnik pritegnili kar 240 mladih s stalnim bivališčem v dotični občini. V Cerknem pa so že pripravili predloge ukrepov, ki bi jih lokalni program lahko vključeval.

V slabem mesecu dni, ko se je življenje v Sloveniji začelo vračati na ustaljene tirnice, so mladi in občine svoje delovanje že prestavili v višjo prestavo in nadaljevali tam, kjer jih je pandemija presenetila – pri ustvarjanju mladim prijazne(jše)ga okolja. Skupni imenovalec občin Cerkno, Semič in Brda je torej želja po pripravi lokalnega programa za mlade. »Lokalni program za mladino ali lokalna strategija za mlade je akt občinskega sveta, s katerim Občina za srednje ali dolgoročno obdobje strukturirano vsebinsko in finančno začrta svoje delovanje na področju mladine razlaga Rozana Mužica z Inštituta za mladinsko politiko in nadaljuje: »Načrtno urejanje področja mladine je eden temeljnih pogojev za vzpostavitev dolgoročnega in varnega okolja za življenje in razvoj mladih; takšnega okolja torej, ki sistematično odgovarja na družbene izzive časa ter na potrebe in želje mladih v posameznih lokalnih skupnostih.« Tega se zagotovo zavedajo zgoraj omenjene občine, ki področja mladine ne bodo prepustile naključju.

Zagnanost mladih pa ni usahnila niti v Brdih, kjer so mladi sestavili delovno skupino, katere naloga bo preučiti potrebe in želje mladih ter skupaj z Občino snovati ukrepe, ki bodo odgovarjali na izzive časa.

In ravno izzivom časa bo tudi tokrat kos mladost, ki, kot je ugotavljal že Honore de Balzac, »ima osupljivo prednost – ne ustraši se.«

Vir in foto: Inštitu za mladinsko politiko