Zaposlovanje

Uposabljanje po katerem se bo vsaj 25 mladih zaposlilo

16. 7. 2020 avtor: Zavod BOB

Zavodu BOB so pričeli s projektom Pogon, ki je celovita podpora mladim pri krepitvi kompetenc za uspešno soočanje z izzivi pri vstopu na trg dela. Namen projekta je doseči večjo prepoznavnost mladinskega dela kot učinkovite podpore mladim pri zaposlovanju in njihovem socialnem in ekonomskem osamosvajanju ter vključevanju v družbo. V okviru Pogona bo novo službo dobilo najmanj 25 angažiranih mladih, ki jih še iščejo.

Odvijala se bosta dva sklopa 90-urnih brezplačnih usposabljanj ter spremljevalne aktivnosti za vključevanje mladih v mladinsko delo: individualno mentorsko spremljanje udeležencev, vzpostavljanje mreže delodajalcev, Posvet med mladimi iskalci zaposlitev in zaposlovalci ter diseminacijske aktivnosti.

K prijavi so vabljeni vsi mladim, stari med 15 in 29 let, ki niso zaposleni ali samozaposleni, in ki želijo z razvojem družbenih inovacij prispevati k bolj pravični družbi. 

Usposabljanje Družbene inovacije

V usposabljanju Družbene inovacije bodo mladi razvijali poslovne ideje, in reševali probleme, ki jih opazijo okrog sebe s somišljeniki.

Termini izvajanja:

Prijaviš se lahko tukaj. Več informacij pa najdeš tukaj.

Usposabljanje Jaz, družba, služba 

V usposabljanju Jaz, družba, služba lahko mladi odkrijejo nove priložnosti za delo in za razvoj kariere, nova znanja, ki so uporabna pri iskanju zaposlitve, ter realne možnosti za zaposlitev.

Termini izvajanja:

Prijaviš se lahko tukaj. Več informacij pa najdeš tukaj.

Ob uspešno zaključenem izobraževanju in izpolnjevanju pogojev sodelovanja bodo podelili potrdila o sodelovanju. Pogoji pa so:

Vir: Zavod BOB