Mladinsko delo

Words from the streets 2021, Bruselj – forum uličnih delavcev

20. 1. 2022 avtor: Zavod BOB

Med 18. – 22. oktobrom so se mladinski ulični delavci Zavoda Bob udeležili mednarodnega foruma uličnih delavcev “Words from the Street”. Forum je potekal v organizaciji Dynamo International – gre za globalno mrežo uličnih delavcev, ki vključuje članske organizacije iz Evrope, Afrike, Azije in Amerike, v 5-dneh je bilo na njem prisotnih več kot 200 posameznikov. Mrežo Dynamo International so spoznali preko mednarodnih partnerjev na področju uličnega dela; v njej sodelujejo že nekaj let. Pri tem ima Zavod Bob oz. Nežka Agnes Vodeb v njej vlogo predstavnika slovenskih organizacij, ki izvajajo ulično delo, od lani pa je koordinacijo evropske regije mreže prevzela Anja Manja Segulin.

5-dnevni program foruma je bil intenziven in je vključeval delavnice, predstavitev dobrih prask, obiske mladinskih organizacij in pristopov uličnega dela v Bruslju, regionalne mrežne sestanke ter forum z mladimi. Forum je spremljal še bogat večerni neformalni program, ki ga je marsikdo izkoristil za dodatno spozanvanje, mreženje ali spoznavanje mesta (Lov na zaklad po Buseljskih ulicahFestival de libertes, ki je postregel z izjemno fotografsko razstavo migrantske krize, poplesali pa so tudi na elektroswing ritme izjemnih Caravan Palace).

Kot mednarodna mreža so dobili  priložnost obiska Evropske komisije, kjer so najprej prisostvovali okrogli mizi o globalizaciji revščine, nato pa še okrogli mizi o (socialnem) uličnem delu kot odzivu na družbene probleme. Na okroglih mizah so prisostvovali številni ugledni gostje, delegati in odločevalci. Svoje smernice za prihodnost so prebrali predstavniki mladih, nato pa so smernice za prihodnje delovanje uličnega dela (ki so jih sooblikovali tudi tekom foruma) Evropski komisiji predstavili tudi v imenu uličnih delavcev. Odzive na pripravljene smernice so podali Ruth Paserman, direktorica zaposlovanja, socialnih zadev in inkluzije evropske komisije, Valérie Glatigny, Belgijska ministrica za pomoč mladim, Wouter Beke, flamski minister za socialne zadeve ter Saskia Bricmont, članica Evropskega parlamenta. S politično akcijo v evropskem parlamentu so forum na najvišji ravni tudi formalno zaključili.

Predvsem jim odzvanja v spominu zaradi njegove zasnove po principu “open-space” technology, ki je z zasledovanjem nekaj ključnih načel (kot so: whatever happens is the only way of what could have been, when it ends it ends) omogočal demokratičnost in spodbujal visoko stopnjo participacije vseh udeleženih.

Forum so zapustili s številnimi novi poznanstvi, uvidi, idejami za implementacijo in kar je še najbolj pomembno, dodatno motivacijo za nadaljnji razvoj področja uličnega dela v Sloveniji in širše.